Заинтересовани страни

Всички организации и лица, които са заинтересовани или засегнати от регламентите за химичните вещества, са наши заинтересовани страни и участието им в нашата работа се приветства.

Ние се ангажираме по отношение на откритостта и прозрачността и редовният двупосочен диалог с нашите заинтересовани страни е важна част от този процес. По тази причина включваме заинтересованите страни в много дейности и при вземането на решения.

Как може да се участва

Организираме няколко мероприятия и работни срещи през цялата година, като често включваме възможност за двустранно обсъждане с  персонала. Най-голямото ежегодно събитие е нашият Ден на заинтересованите страни, който е достъпен безплатно за всички. В много случаи можете също да следите нашите събития онлайн. Организираме и онлайн срещи (уебинари) на различни теми през цялата година - също безплатни и достъпни за всички.

Освен това организираме голям брой обществени допитвания, като призоваваме и насърчаваме заинтересованите страни да предоставят информация в отговор на това. Тези обществени допитвания се публикуват на уебсайта на ECHA и в седмичните ни електронни новини e-News.

 

Акредитирани заинтересовани организации

Работим в сътрудничество с редица представителни организации от различни области и сектори, като всички те работят на равнище ЕС и представляват своята област на компетентност. Тези акредитирани заинтересовани организации (AЗО) допринасят със своите познания и ни помагат да достигнем до по-широка публика. Ако има конкретна тема, която желаете да обсъдите, винаги можете да се свържете с организацията, представляваща областта, която ви интересува.

 

 

Image

Как да станете акредитирана заинтересована страна

Ако представлявате вашата област на компетентност на равнище ЕС и сте в тясно сътрудничество с нас, ви каним да кандидатствате за статут на акредитирана заинтересована страна. 

Повече информация

 

Image

Сътрудничество с акредитирани заинтересовани страни

Съвместната работа с акредитирани заинтересовани организации допринася за ефективен информационен поток от съответната област към Агенцията и обратното. 

Повече информация

 

Image

Акредитирани заинтересовани страни на ECHA

Това е списъкът на текущите акредитирани заинтересовани страни.

Повече информация

 

Image

Подкрепа от акредитирани заинтересовани страни

Тази страница предлага уеб връзки към инструменти, информация и насоки, които са обществено достъпни и безплатни.

Повече информация

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)