Многостранни отношения в областта на химическата безопасност

 

Image

Международното сътрудничество на Агенцията също е свързано със ангажиментите на ЕС за разумно управление на химикалите съгласно многостранни споразумения под егидата на Обединените нации. Те включват Стокхолмската конвенция (POPs), Ротердамската конвенция (PIC), Международната конференция за управлението на химикали (SAICM), Комисията за устойчиво развитие (CSD) и Международната програма за безопасност на химикалите на СЗО (IPCS), както и работата на ООН по Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране.

В тази многостранна област Агенцията подкрепя Европейската комисия в дейностите й. В случая с Ротердамската конвенция, ролята на Агенцията се определя от регламента PIC относно вноса и износа на някои опасни вещества. Подкрепата, която Агенцията осигурява във връзка с многостранните дейности на ЕС, е най-разнообразна - от подготовка на срещи и изпращане на експерти до организиране на информационни сесии на специални събития по молба на Комисията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)