Повишаване на осведомеността за ключови държави извън ЕС

 

Image

Заинтересовани лица извън ЕС, както и органите и индустрията редовно приканват ECHA да бъде домакин на групови посещения и да предоставя разяснителни презентации относно регламентите на ЕС и дейностите на ECHA, свързани с тях. Агенцията е взискателна по отношение на приемането на посетители и дори още по-взискателна по отношение на покани да говори в трети държави. Фактът, че почти една пета от регистрантите по REACH са изключителни представители, подчертава колко е важно да достигнем до фирмите извън ЕС. Освен това, външните контакти също са полезни за Агенцията за разбирането на въпроси, които са проблематични за неевропейски фирми и за които могат да бъдат разработени Въпроси&Отговори или други помощни материали.

Приоритет се дава на органите в страните, които преразглеждат своето законодателство в областта на химикалите, и на събития, които могат да достигнат до голяма и съответно ключова целева аудитория. Презентациите се организират в офисите на Агенцията в Хелзинки, по време на събития в трети страни или в някои случаи посредством видеовръзка.

И накрая, трябва да се отбележи, че повечето дейности на ECHA имат международно значение. Потребителите по целия свят могат да се възползват от богата информация, достъпна на уебсайта на ECHA, по-специално от разпространението на информация за химикалите (списъка за класификация&етикетиране и данните за регистрираните вещества), обширна информация, предоставяна посредством многобройни уебинари, както и от информацията, давана в „дните на заинтересованите страни" на ECHA. Много от публикациите на ECHA са достъпни на 23 езика.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)