17 December 2014 - Press release

Six new substances of very high concern (SVHCs) added to the Candidate List and one entry updated

Today, ECHA has added six new SVHCs to the Candidate List, based on the agreement of the Member State Committee and updated an existing entry to address an additional reason for inclusion.

Nyheter

Offentliga samråd

REACH

Testningsförslag

Startdatum 18/11/2014 Tidsfrist: 02/01/2015
7 testing proposals
Startdatum 12/12/2014 Tidsfrist: 26/01/2015
16 testing proposals

Begränsningar

Startdatum 18/06/2014 Tidsfrist: 18/12/2014
2 restriction proposals
Startdatum 10/12/2014 Tidsfrist: 08/02/2015
2 consultations on SEAC draft opinion
Startdatum 17/09/2014 Tidsfrist: 17/03/2015
1 restriction proposal
Startdatum 17/12/2014 Tidsfrist: 17/06/2015
1 restriction proposal

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Det pågår för närvarande inga samråd.

Förslag till rekommendation om ämnen att ta upp i tillståndsförteckningen

Det pågår för närvarande inga samråd.

Tillståndsansökningar

Startdatum 12/11/2014 Tidsfrist: 07/01/2015
17 consultations

RSS (Öppnar nytt fönster)


CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 13/11/2014 Tidsfrist: 02/01/2015
1 CLH proposal
Startdatum: 09/12/2014 Tidsfrist: 23/01/2015
2 CLH proposals

BPR

Potentiella kandidatämnen för ersättning

Det pågår för närvarande inga samråd.

Kommande evenemang