01 September 2014 - Press release

ECHA's proposal to add new substances to the Authorisation List is now in public consultation

ECHA has launched a public consultation on its  draft recommendation of new substances to be included in the Authorisation List. Comments can be submitted by 30 November 2014. In parallel, ECHA facilitates a call by the European Commission on the possible socio-economic consequences of the inclusion of these substances in Annex XIV. 

Nyheter

Offentliga samråd

REACH

Testningsförslag

Startdatum 14/08/2014 Tidsfrist: 28/09/2014
50 testing proposals

Begränsningar

Startdatum 19/03/2014 Tidsfrist: 19/09/2014
2 restriction proposals
Startdatum not set Tidsfrist: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Startdatum 18/06/2014 Tidsfrist: 18/12/2014
2 restriction proposals

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Startdatum 01/09/2014 Tidsfrist: 16/10/2014
10 substances

Förslag till rekommendation om ämnen att ta upp i tillståndsförteckningen

Startdatum 01/09/2014 Tidsfrist: 30/11/2014
22 substances

Tillståndsansökningar

Startdatum 13/08/2014 Tidsfrist: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Öppnar nytt fönster)


CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 12/08/2014 Tidsfrist: 26/09/2014
1 CLH proposal
Startdatum: 09/09/2014 Tidsfrist: 24/10/2014
2 CLH proposals

BPR

Potentiella kandidatämnen för ersättning

Det pågår för närvarande inga samråd.