13 October 2014 - Press release

REACH 2018 web pages unveiled

ECHA urges all companies to start preparing now for the REACH registration deadline of 31 May 2018. To support this, ECHA has published new web pages with improved access to relevant information. This registration deadline concerns substances manufactured or imported in low volumes, 1 to 100 tonnes per year.

REACH 2018 pages

Nyheter

Offentliga samråd

REACH

Testningsförslag

Startdatum 18/09/2014 Tidsfrist: 03/11/2014
47 testing proposals
Startdatum 16/10/2014 Tidsfrist: 01/12/2014
33 testing proposals

Begränsningar

Startdatum 16/09/2014 Tidsfrist: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Startdatum 15/10/2014 Tidsfrist: 29/11/2014
2 calls for evidence
Startdatum 18/06/2014 Tidsfrist: 18/12/2014
2 restriction proposals
Startdatum 17/09/2014 Tidsfrist: 17/03/2015
1 restriction proposal

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Det pågår för närvarande inga samråd.

Förslag till rekommendation om ämnen att ta upp i tillståndsförteckningen

Startdatum 01/09/2014 Tidsfrist: 30/11/2014
22 substances

Tillståndsansökningar

Det pågår för närvarande inga samråd.

RSS (Öppnar nytt fönster)


CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 26/09/2014 Tidsfrist: 10/11/2014
4 CLH proposals
Startdatum: 14/10/2014 Tidsfrist: 28/11/2014
1 CLH proposal
Startdatum: 21/10/2014 Tidsfrist: 05/12/2014
3 CLH proposals
Startdatum: 28/10/2014 Tidsfrist: 12/12/2014
2 CLH proposals

BPR

Potentiella kandidatämnen för ersättning

Det pågår för närvarande inga samråd.

Kommande evenemang