29/04/2016 - News item

IUCLID 6 is available

A new version of IUCLID, used for creating REACH and CLP dossiers, is now available for companies to use. Manuals and plug-ins are also updated.

Nyheter

Offentliga samråd

REACH

Tillståndsansökningar

Startdatum: 27/04/2016 Tidsfrist: 22/06/2016
Samråd: 47

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Startdatum: 18/04/2016 Tidsfrist: 21/06/2016
Ämnen: 1

Begränsningar

Startdatum: 16/03/2016 Tidsfrist: 16/05/2016
Samråd om SEAC:s utkast till yttrande: 1

Testningsförslag

Startdatum: 29/03/2016 Tidsfrist: 13/05/2016
Testningsförslag: 1
Startdatum: 29/04/2016 Tidsfrist: 13/06/2016
Testningsförslag: 4

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 01/04/2016 Tidsfrist: 16/05/2016
CLH-förslag: 1
Startdatum: 28/04/2016 Tidsfrist: 13/06/2016
CLH-förslag: 1

RSS (Öppnar nytt fönster)