13 August 2014 - News alert

New public consultations on alternatives to the uses of trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide

ECHA welcomes information on alternatives to trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide for the specific uses mentioned below. The consultation period closes on 8 October 2014 (23:59 Helsinki time).

Nyheter

Offentliga samråd

REACH

Testningsförslag

Startdatum 15/07/2014 Tidsfrist: 29/08/2014
65 testing proposals
Startdatum 14/08/2014 Tidsfrist: 28/09/2014
50 testing proposals

Begränsningar

Startdatum 03/06/2014 Tidsfrist: 30/08/2014
1 call for evidence
Startdatum 19/03/2014 Tidsfrist: 19/09/2014
2 restriction proposals
Startdatum 18/06/2014 Tidsfrist: 18/12/2014
2 restriction proposals

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Det pågår för närvarande inga samråd.

Förslag till rekommendation om ämnen att ta upp i tillståndsförteckningen

Det pågår för närvarande inga samråd.

Tillståndsansökningar

Startdatum 13/08/2014 Tidsfrist: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Öppnar nytt fönster)


CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 30/07/2014 Tidsfrist: 15/09/2014
1 CLH proposal
Startdatum: 12/08/2014 Tidsfrist: 26/09/2014
1 CLH proposal

BPR

Potentiella kandidatämnen för ersättning

Startdatum: 04/07/2014 Tidsfrist: 02/09/2014
1 consultation