Kontakt

For questions about
 
CHESAR, ePIC, IUCLID 5, REACH-IT, R4BP 3 or Dossier Submissions to ECHA
BPR, CLP, ​REACH and PIC obligations and responsibilities
 
 
 
For REACH-IT accounts or ECHA accounts (ePIC or R4BP) click here

 

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Nina Cromnier

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

 

Correspondence with ECHA's Executive Director

Image
Geert Dancet*
Executive Director

executive-director (at) echa.europa.eu

 

 

*Person designated by ECHA according to Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council for requests for internal review of an administrative act or relating to an administrative omission.

For REACH, CLP and BPR obligations and responsibilities

 

For feedback or questions about ECHA

 

Besöksadress:

Annegatan 18

00120 Helsingfors

Finland

Öppettider

Postadress:

P.B. 400

00121 Helsingfors

Finland

Växel:

+358-9-68 61 80

 

Officiella skrivelser till ECHA:

Geert Dancet, verkställande direktör *

E-post

* Personen utsedd av ECHA i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 för begäran om intern omprövning av en förvaltningsåtgärd eller avseende en förvaltningsförsummelse.

Skrivelser till styrelsen:

Thomas Jakl, styrelseordförande

E-post