16 June 2014 - Press release

Candidate List updated with four new SVHCs

The European Chemicals Agency has added cadmium chloride, a phthalate and two boron substances to the Candidate List, which now contains 155 substances.

Nyheter

Offentliga samråd

REACH

Testningsförslag

Startdatum 17/06/2014 Tidsfrist: 01/08/2014
18 testing proposals
Startdatum 15/07/2014 Tidsfrist: 29/08/2014
65 testing proposals

Begränsningar

Startdatum 18/06/2014 Tidsfrist: 18/08/2014
1 consultation on SEAC draft opinion
Startdatum 03/06/2014 Tidsfrist: 30/08/2014
1 call for evidence
Startdatum 19/03/2014 Tidsfrist: 19/09/2014
2 restriction proposals
Startdatum 18/06/2014 Tidsfrist: 18/12/2014
2 restriction proposals

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Det pågår för närvarande inga samråd.

Förslag till rekommendation om ämnen att ta upp i tillståndsförteckningen

Det pågår för närvarande inga samråd.

Tillståndsansökningar

Det pågår för närvarande inga samråd.

RSS (Öppnar nytt fönster)


CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 24/06/2014 Tidsfrist: 08/08/2014
1 CLH proposal
Startdatum: 08/07/2014 Tidsfrist: 22/08/2014
3 CLH proposals
Startdatum: 30/07/2014 Tidsfrist: 15/09/2014
1 CLH proposal

BPR

Potentiella kandidatämnen för ersättning

Startdatum: 16/06/2014 Tidsfrist: 15/08/2014
2 consultations
Startdatum: 04/07/2014 Tidsfrist: 02/09/2014
1 consultation