22/07/2015 - Pressmeddelande

First applications for Union authorisation submitted to ECHA

The first two applications for Union authorisation of biocidal products have recently been submitted to ECHA according to the procedure established by the Biocidal Products Regulation.

Nyheter

Offentliga samråd

REACH

Tillståndsansökningar

Startdatum: 12/08/2015 Tidsfrist: 07/10/2015
Samråd: 9

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Startdatum: 31/08/2015 Tidsfrist: 15/10/2015
Ämnen: 7

Begränsningar

Startdatum: 18/03/2015 Tidsfrist: 18/09/2015
Begränsningsförslag: 1
Startdatum: 18/06/2015 Tidsfrist: 18/12/2015
Begränsningsförslag: 1

Testningsförslag

Startdatum: 31/07/2015 Tidsfrist: 14/09/2015
Testningsförslag: 3
Startdatum: 07/08/2015 Tidsfrist: 22/09/2015
Testningsförslag: 1

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 28/07/2015 Tidsfrist: 11/09/2015
CLH-förslag: 2

RSS (Öppnar nytt fönster)