Kontakt

For questions about
 
CHESAR, ePIC, IUCLID 5, REACH-IT, R4BP 3 or Dossier Submissions to ECHA
BPR, CLP, ​REACH and PIC obligations and responsibilities
 
 
 
For REACH-IT accounts or ECHA accounts (ePIC or R4BP) click here

 

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Nina Cromnier

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

 

Correspondence with ECHA's Executive Director

Image
Geert Dancet*
Executive Director

executive-director (at) echa.europa.eu

 

 

*Person designated by ECHA according to Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council for requests for internal review of an administrative act or relating to an administrative omission.

For REACH, CLP and BPR obligations and responsibilities

 

For feedback or questions about ECHA

 

Naslov za obisk:

Annankatu 18

00120 Helsinki

Finska

Poslovni čas

Poštni naslov:

P.O.Box 400

00121 Helsinki

Finska

Telefonska centrala:

+ 358-9-686180

 

Uradna pisma za agencijo ECHA:

Geert Dancet, izvršni direktor *

E-pošta

* Oseba, ki jo imenuje agencija ECHA, v skladu z Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta za zahtevke za izvajanje notranje revizije upravnega akta ali v zvezi z upravno opustitvijo.

Sporočila za upravni odbor:

Thomas Jakl, predsednik upravnega od