Skip to Content

Informácie o chemikáliách

Informácie o chemikáliách

Ide o jedinečný zdroj informácií o chemických látkach vyrábaných v Európe a dovážaných do Európy. Zahŕňajú opis ich nebezpečných vlastností, klasifikáciu a označovanie, ako aj informácie o ich bezpečnom používaní. Tieto informácie predstavujú cenný zdroj pri presadzovaní bezpečného používania chemických látok a pri nahrádzaní najnebezpečnejších látok bezpečnejšími alternatívami.

Od 20. januára sú v prípade viac ako 120 000 chemických látok dostupné informácie v rozšírenej forme a rozdelené v troch úrovniach: v informačnej karte, stručnom profile a podrobných zdrojových údajoch.

K dispozícií tak bude jednotné miesto prístupu k užitočným informáciám o chemických látkach, čím sa podporuje ich bezpečné používanie a relevantná kvalita údajov.
 

Search for Chemicals

Táto webová lokalita využíva súbory cookies, aby sme vám zabezpečili najlepšie používateľske prostredie na našich webových stránkach.

Viac informácií ako využívame súbory cookies.

Napriek tomu, že agentúra ECHA poskytuje online veľa materiálov vo vašom jazyku, časť tejto stránky je k dispozícii len v anglickom jazyku. Viac informácií o praxi v oblasti viacjazyčnosti v agentúre ECHA.
Nezobrazovať túto správu znovu.