Skip to Content

Informácie o chemikáliách

Informácie o chemikáliách

This is unique source of information on the chemicals manufactured and imported in Europe. It covers their hazardous properties, classification and labelling, and information on how to use them safely. This information is a valuable resource for advancing the safe use of chemicals and for the replacement of the most hazardous ones by safer alternatives.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

REACH

Napriek tomu, že agentúra ECHA poskytuje online veľa materiálov vo vašom jazyku, časť tejto stránky je k dispozícii len v anglickom jazyku. Viac informácií o praxi v oblasti viacjazyčnosti v agentúre ECHA.
Nezobrazovať túto správu znovu.