Skip to Content

Informácie o chemikáliách

Informácie o chemikáliách

Ide o jedinečný zdroj informácií o chemických látkach vyrábaných v Európe a dovážaných do Európy. Zahŕňajú opis ich nebezpečných vlastností, klasifikáciu a označovanie, ako aj informácie o ich bezpečnom používaní. Tieto informácie predstavujú cenný zdroj pri presadzovaní bezpečného používania chemických látok a pri nahrádzaní najnebezpečnejších látok bezpečnejšími alternatívami.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

REACH

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.

Find out more on how we use cookies.

Napriek tomu, že agentúra ECHA poskytuje online veľa materiálov vo vašom jazyku, časť tejto stránky je k dispozícii len v anglickom jazyku. Viac informácií o praxi v oblasti viacjazyčnosti v agentúre ECHA.
Nezobrazovať túto správu znovu.