22/07/2015 - Tlačová správa

First applications for Union authorisation submitted to ECHA

The first two applications for Union authorisation of biocidal products have recently been submitted to ECHA according to the procedure established by the Biocidal Products Regulation.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok: 12/08/2015 Uzávierka: 07/10/2015
Konzultácie: 9

Obmedzenia

Začiatok: 18/03/2015 Uzávierka: 18/09/2015
Návrhy na obmedzenie: 1
Začiatok: 18/06/2015 Uzávierka: 18/12/2015
Návrhy na obmedzenie: 1

Návrhy na testovanie

Začiatok: 31/07/2015 Uzávierka: 14/09/2015
Návrhy na testovanie: 3
Začiatok: 07/08/2015 Uzávierka: 22/09/2015
Návrhy na testovanie: 1

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 28/07/2015 Uzávierka: 11/09/2015
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 2

RSS (Opens New Window)