23 September 2014 - Press release

ECHA provides advance notice on substances being considered for risk management

From now on, ECHA's website gives advance notice on the substances  being considered by authorities for regulatory risk management, together with the  routes that are being considered. The routes are for example harmonised classification and labelling, authorisation or restriction. The information is useful for many stakeholders, including manufacturers and importers of chemicals, downstream users and civil society.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Návrhy na testovanie

Začiatok 18/09/2014 Uzávierka: 03/11/2014
47 testing proposals

Obmedzenia

Začiatok 16/09/2014 Uzávierka: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Začiatok 18/06/2014 Uzávierka: 18/12/2014
2 restriction proposals
Začiatok 17/09/2014 Uzávierka: 17/03/2015
1 restriction proposal

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

Začiatok 01/09/2014 Uzávierka: 16/10/2014
10 substances

Návrh odporúčania na zaradenie látok do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

Začiatok 01/09/2014 Uzávierka: 30/11/2014
22 substances

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok 13/08/2014 Uzávierka: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 09/09/2014 Uzávierka: 24/10/2014
2 CLH proposals
Začiatok: 26/09/2014 Uzávierka: 10/11/2014
4 CLH proposals

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie