17/11/2015 - Press release

REACH 2018: Find your co-registrants

Companies manufacturing or importing the same substance will need to work together to prepare their registration. This is an obligation under the REACH Regulation. Therefore, companies preparing for the 2018 registration deadline need to find their co-registrants and establish substance sameness early enough.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok: 11/11/2015 Uzávierka: 07/01/2016
Konzultácie: 3

Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov

Začiatok: 08/10/2015 Uzávierka: 01/12/2015
Látky: 1

Odporúčanie na zaradenie do autorizačného zoznamu

Začiatok: 18/11/2015 Uzávierka: 18/02/2016
Látky: 11

Obmedzenia

Začiatok: 18/06/2015 Uzávierka: 18/12/2015
Návrhy na obmedzenie: 1

Návrhy na testovanie

Začiatok: 01/11/2015 Uzávierka: 16/12/2015
Návrhy na testovanie: 4

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 20/10/2015 Uzávierka: 04/12/2015
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1
Začiatok: 27/10/2015 Uzávierka: 11/12/2015
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 2
Začiatok: 24/11/2015 Uzávierka: 08/01/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1

RSS (Opens New Window)


Nadchádzajúce podujatia