10 November 2014 - Press release

Restrictions are focus of new enforcement project

At their recent plenary meeting, the Forum for Exchange of Information on Enforcement decided that its next major project will focus on enforcing REACH Annex XVII restrictions. The scope and individual restrictions to be covered will be confirmed in early 2015. Inspections will then take place during 2016 and the final report will become available in 2017.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Návrhy na testovanie

Začiatok 16/10/2014 Uzávierka: 01/12/2014
33 testing proposals
Začiatok 18/11/2014 Uzávierka: 02/01/2015
7 testing proposals

Obmedzenia

Začiatok 15/10/2014 Uzávierka: 29/11/2014
2 calls for evidence
Začiatok 18/06/2014 Uzávierka: 18/12/2014
2 restriction proposals
Začiatok 17/09/2014 Uzávierka: 17/03/2015
1 restriction proposal

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Návrh odporúčania na zaradenie látok do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

Začiatok 01/09/2014 Uzávierka: 30/11/2014
22 substances

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok 12/11/2014 Uzávierka: 07/01/2015
17 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 14/10/2014 Uzávierka: 28/11/2014
1 CLH proposal
Začiatok: 21/10/2014 Uzávierka: 05/12/2014
3 CLH proposals
Začiatok: 28/10/2014 Uzávierka: 12/12/2014
2 CLH proposals
Začiatok: 13/11/2014 Uzávierka: 02/01/2015
1 CLH proposal

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Nadchádzajúce podujatia