17 December 2014 - Press release

Six new substances of very high concern (SVHCs) added to the Candidate List and one entry updated

Today, ECHA has added six new SVHCs to the Candidate List, based on the agreement of the Member State Committee and updated an existing entry to address an additional reason for inclusion.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Návrhy na testovanie

Začiatok 18/11/2014 Uzávierka: 02/01/2015
7 testing proposals
Začiatok 12/12/2014 Uzávierka: 26/01/2015
16 testing proposals

Obmedzenia

Začiatok 10/12/2014 Uzávierka: 08/02/2015
2 consultations on SEAC draft opinion
Začiatok 17/09/2014 Uzávierka: 17/03/2015
1 restriction proposal
Začiatok 17/12/2014 Uzávierka: 17/06/2015
1 restriction proposal

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Návrh odporúčania na zaradenie látok do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok 12/11/2014 Uzávierka: 07/01/2015
17 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 13/11/2014 Uzávierka: 02/01/2015
1 CLH proposal
Začiatok: 09/12/2014 Uzávierka: 23/01/2015
2 CLH proposals

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Nadchádzajúce podujatia