23 October 2014 - News item

Scientific workshop on nanomaterials

ECHA organises two day scientific workshop on regulatory challenges in risk assessment of nanomaterials. Over 200 experts from all over the world have gathered to Helsinki to discuss how to assess the risks of nanomaterials. The guests represent industry, academia, non-governmental organisations, national and international authorities.

Event's page | Event's programme [PDF]

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Návrhy na testovanie

Začiatok 18/09/2014 Uzávierka: 03/11/2014
47 testing proposals
Začiatok 16/10/2014 Uzávierka: 01/12/2014
33 testing proposals

Obmedzenia

Začiatok 16/09/2014 Uzávierka: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Začiatok 15/10/2014 Uzávierka: 29/11/2014
2 calls for evidence
Začiatok 18/06/2014 Uzávierka: 18/12/2014
2 restriction proposals
Začiatok 17/09/2014 Uzávierka: 17/03/2015
1 restriction proposal

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Návrh odporúčania na zaradenie látok do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

Začiatok 01/09/2014 Uzávierka: 30/11/2014
22 substances

Žiadosti o autorizáciu

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

RSS (Opens New Window)


CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 09/09/2014 Uzávierka: 24/10/2014
2 CLH proposals
Začiatok: 26/09/2014 Uzávierka: 10/11/2014
4 CLH proposals
Začiatok: 14/10/2014 Uzávierka: 28/11/2014
1 CLH proposal
Začiatok: 21/10/2014 Uzávierka: 05/12/2014
3 CLH proposals

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie