07/10/2015 - Novinka

Workshop on soil risk assessment - material available

ECHA and EFSA hosted a scientific workshop on soil risk assessment on 7 and 8 October. The event focused on the safe use of industrial chemicals, biocides and pesticides aiming to prevent soil contamination. The presentations are available and a video recording is coming soon.

Event page

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

Začiatok: 31/08/2015 Uzávierka: 15/10/2015
Látky: 7

Obmedzenia

Začiatok: 16/09/2015 Uzávierka: 16/11/2015
Konzultácie o návrhu stanoviska výboru SEAC: 2
Začiatok: 18/06/2015 Uzávierka: 18/12/2015
Návrhy na obmedzenie: 1

Návrhy na testovanie

Začiatok: 31/08/2015 Uzávierka: 15/10/2015
Návrhy na testovanie: 8
Začiatok: 30/09/2015 Uzávierka: 16/11/2015
Návrhy na testovanie: 10

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 30/09/2015 Uzávierka: 16/11/2015
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 3
Začiatok: 07/10/2015 Uzávierka: 23/11/2015
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 2

RSS (Opens New Window)