24 March 2015 - Press release

ECHA focuses on substances that matter most

Together with the Member States and the European Commission, ECHA is focusing its efforts on the substances that matter most for human health and the environment. According to the first annual report on SVHC Roadmap implementation, hundreds of substances were reviewed in 2014.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov

Začiatok: 01/04/2015 Uzávierka: 28/05/2015
Látky: 1
Začiatok: 01/04/2015 Uzávierka: 11/06/2015
Látky: 1

Obmedzenia

Začiatok: 18/03/2015 Uzávierka: 18/05/2015
Konzultácie o návrhu stanoviska výboru SEAC: 1
Začiatok: 17/12/2014 Uzávierka: 17/06/2015
Návrhy na obmedzenie: 1
Začiatok: 18/03/2015 Uzávierka: 18/09/2015
Návrhy na obmedzenie: 1

Návrhy na testovanie

Začiatok: 16/03/2015 Uzávierka: 30/04/2015
Návrhy na testovanie: 15
Začiatok: 17/04/2015 Uzávierka: 04/06/2015
Návrhy na testovanie: 28

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 10/03/2015 Uzávierka: 24/04/2015
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1
Začiatok: 27/03/2015 Uzávierka: 11/05/2015
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 3
Začiatok: 09/04/2015 Uzávierka: 26/05/2015
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1

RSS (Opens New Window)