20/01/2016 - Press release

Know more about the effects of the chemicals we use in Europe

There is now a new, easier way to find out about the chemicals we use on a daily basis. Information on 120 000 chemicals used in Europe today is available in three layers of complexity: the simple infocard, the more detailed brief profile and the full source data.

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov

Začiatok: 16/12/2015 Uzávierka: 15/02/2016
Látky: 1

Odporúčanie na zaradenie do autorizačného zoznamu

Začiatok: 18/11/2015 Uzávierka: 18/02/2016
Látky: 11

Obmedzenia

Začiatok: 09/12/2015 Uzávierka: 09/02/2016
Konzultácie o návrhu stanoviska výboru SEAC: 1

Návrhy na testovanie

Začiatok: not set Uzávierka: 18/03/2016
Návrhy na testovanie: 6

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 22/01/2016 Uzávierka: 07/03/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

Začiatok: 17/12/2015 Uzávierka: 15/02/2016
Účinné látky: 8

RSS (Opens New Window)


Nadchádzajúce podujatia