16 April 2014 - News alert

New version of REACH-IT clarifies communication between ECHA and companies

The new version of REACH-IT (2.7), now ready for use, introduces new terms and conditions that clarify how companies receive decisions and other communications from ECHA. In addition, the update now allows the submission of applications for authorisation through REACH-IT. At the same time, a new version of IUCLID launched.

REACH-IT and R4BP systems will be closed from Thursday 17 April at 21:00 (GMT + 3:00)  to Tuesday 22 April at 10:00 due to Easter Holiday.

ECHA apologises for any inconvenience caused.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Návrhy na testovanie

Začiatok 21/03/2014 Uzávierka: 05/05/2014
24 testing proposals
Začiatok 04/04/2014 Uzávierka: 19/05/2014
30 testing proposals
Začiatok 15/04/2014 Uzávierka: 30/05/2014
34 testing proposals

Obmedzenia

Začiatok not set Uzávierka: 30/04/2014
1 call for evidence
Začiatok 17/12/2013 Uzávierka: 17/06/2014
1 restriction proposal
Začiatok 19/03/2014 Uzávierka: 19/09/2014
2 restriction proposals

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Návrh odporúčania na zaradenie látok do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Žiadosti o autorizáciu

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

RSS (Opens New Window)


CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 05/03/2014 Uzávierka: 22/04/2014
3 CLH proposals
Začiatok: 18/03/2014 Uzávierka: 02/05/2014
1 CLH proposal
Začiatok: 25/03/2014 Uzávierka: 09/05/2014
1 CLH proposal

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

Začiatok: 11/04/2014 Uzávierka: 10/06/2014
1 consultation

Nadchádzajúce podujatia