Skip to Content

Informacje na temat substancji chemicznych

Informacje na temat substancji chemicznych

Jest to unikalne źródło informacji na temat chemikaliów produkowanych w Europie i importowanych do Europy. Informacje opisują niebezpieczne właściwości, klasyfikację i oznakowanie substancji oraz informacje na temat ich bezpiecznego stosowania. Informacje te są cennym źródłem w celu zapewniania bezpieczniejszego korzystania z chemikaliów oraz zastępowania większości niebezpiecznych substancji bezpieczniejszymi zamiennikami.

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

REACH