Skip to Content

Informacje na temat substancji chemicznych

Informacje na temat substancji chemicznych

Jest to unikalne źródło informacji na temat chemikaliów produkowanych w Europie i importowanych do Europy. Informacje opisują niebezpieczne właściwości, klasyfikację i oznakowanie substancji oraz informacje na temat ich bezpiecznego stosowania. Informacje te są cennym źródłem w celu zapewniania bezpieczniejszego korzystania z chemikaliów oraz zastępowania większości niebezpiecznych substancji bezpieczniejszymi zamiennikami.

Od dnia 20 stycznia informacje na temat do 120 000 substancji chemicznych zostały poszerzone i ustrukturyzowane na trzech poziomach: karty informacyjnej (Infocard), krótkiego profilu i szczegółowych danych źródłowych.

Zapewnia to pojedynczy punkt dostępu do przydatnych informacji o substancjach chemicznych, promuje ich bezpieczne stosowanie oraz odpowiednią jakość danych.
 

Search for Chemicals

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.

Dodatkowe informacje: jak używamy plików cookies.

Mimo że ECHA udostępnia wiele materiałów online w Twoim języku, część tej strony jest dostępna tylko w języku angielskim. Więcej o praktykach ECHA związanych z mwielojęzycznością.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.