13 August 2014 - News alert

New public consultations on alternatives to the uses of trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide

ECHA welcomes information on alternatives to trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide for the specific uses mentioned below. The consultation period closes on 8 October 2014 (23:59 Helsinki time).

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

Wiadomości

Konsultacje społeczne

REACH

Propozycje testowania

Data rozpoczęcia 15/07/2014 Ostateczny termin: 29/08/2014
65 testing proposals
Data rozpoczęcia 14/08/2014 Ostateczny termin: 28/09/2014
50 testing proposals

Ograniczenia

Data rozpoczęcia 03/06/2014 Ostateczny termin: 30/08/2014
1 call for evidence
Data rozpoczęcia 19/03/2014 Ostateczny termin: 19/09/2014
2 restriction proposals
Data rozpoczęcia 18/06/2014 Ostateczny termin: 18/12/2014
2 restriction proposals

Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Projekt zalecenia substancji do listy substancji objętych procedurą udzielania zezwoleń

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Wnioski o przyznanie zezwolenia

Data rozpoczęcia 13/08/2014 Ostateczny termin: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 30/07/2014 Ostateczny termin: 15/09/2014
1 CLH proposal
Data rozpoczęcia: 12/08/2014 Ostateczny termin: 26/09/2014
1 CLH proposal

BPR

Potencjalni kandydaci do zastąpienia

Data rozpoczęcia: 04/07/2014 Ostateczny termin: 02/09/2014
1 consultation

Nadchodzące wydarzenia