10/02/2016 - News item

Public consultations launched for applications for authorisation

ECHA has launched a public consultation on 27 applications for authorisation covering 39 uses of chromium VI compounds, 1,2-dichloroethane (EDC) and diglyme.

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 10/02/2016 Termin: 06/04/2016
Konsultacje: 40

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 16/12/2015 Termin: 15/02/2016
Substancje: 1

Zalecenie ws. włączenia na listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Data rozpoczęcia: 18/11/2015 Termin: 18/02/2016
Substancje: 11

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 03/02/2016 Termin: 21/03/2016
Propozycje przeprowadzenia badań: 6

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 22/01/2016 Termin: 07/03/2016
Propozycje CLH: 1

BPR

Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia

Data rozpoczęcia: 17/12/2015 Termin: 15/02/2016
Substancje czynne: 8

RSS (Opens New Window)


Nadchodzące wydarzenia