17/09/2015 - Aktualność

Thinking about substitution in your business?

The new web pages guide industry on how to successfully substitute hazardous chemicals or techniques with safer alternatives. A new video promoting the benefits of substitution for European citizens is also available in 23 languages.

Substitution web pages | Video: Painting a Safer Europe

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 12/08/2015 Termin: 07/10/2015
Konsultacje: 9

Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy

Data rozpoczęcia: 31/08/2015 Termin: 15/10/2015
Substancje: 7

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 16/09/2015 Termin: 16/11/2015
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 2
Data rozpoczęcia: 18/06/2015 Termin: 18/12/2015
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 31/08/2015 Termin: 15/10/2015
Propozycje przeprowadzenia badań: 8
Data rozpoczęcia: 30/09/2015 Termin: 16/11/2015
Propozycje przeprowadzenia badań: 10

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 30/09/2015 Termin: 16/11/2015
Propozycje CLH: 3

RSS (Opens New Window)