29/04/2016 - News item

IUCLID 6 is available

A new version of IUCLID, used for creating REACH and CLP dossiers, is now available for companies to use. Manuals and plug-ins are also updated.

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 27/04/2016 Termin: 22/06/2016
Konsultacje: 47

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 18/04/2016 Termin: 21/06/2016
Substancje: 1

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 16/03/2016 Termin: 16/05/2016
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 29/03/2016 Termin: 13/05/2016
Propozycje przeprowadzenia badań: 1
Data rozpoczęcia: 29/04/2016 Termin: 13/06/2016
Propozycje przeprowadzenia badań: 4

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 01/04/2016 Termin: 16/05/2016
Propozycje CLH: 1
Data rozpoczęcia: 28/04/2016 Termin: 13/06/2016
Propozycje CLH: 1

RSS (Opens New Window)


Nadchodzące wydarzenia