01 September 2014 - Press release

ECHA's proposal to add new substances to the Authorisation List is now in public consultation

ECHA has launched a public consultation on its  draft recommendation of new substances to be included in the Authorisation List. Comments can be submitted by 30 November 2014. In parallel, ECHA facilitates a call by the European Commission on the possible socio-economic consequences of the inclusion of these substances in Annex XIV. 

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

Wiadomości

Konsultacje społeczne

REACH

Propozycje testowania

Data rozpoczęcia 14/08/2014 Ostateczny termin: 28/09/2014
50 testing proposals

Ograniczenia

Data rozpoczęcia 19/03/2014 Ostateczny termin: 19/09/2014
2 restriction proposals
Data rozpoczęcia 18/06/2014 Ostateczny termin: 18/12/2014
2 restriction proposals

Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie

Data rozpoczęcia 01/09/2014 Ostateczny termin: 16/10/2014
10 substances

Projekt zalecenia substancji do listy substancji objętych procedurą udzielania zezwoleń

Data rozpoczęcia 01/09/2014 Ostateczny termin: 30/11/2014
22 substances

Wnioski o przyznanie zezwolenia

Data rozpoczęcia 13/08/2014 Ostateczny termin: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 12/08/2014 Ostateczny termin: 26/09/2014
1 CLH proposal
Data rozpoczęcia: 09/09/2014 Ostateczny termin: 24/10/2014
2 CLH proposals

BPR

Potencjalni kandydaci do zastąpienia

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Nadchodzące wydarzenia