16 June 2014 - Press release

Candidate List updated with four new SVHCs

The European Chemicals Agency has added cadmium chloride, a phthalate and two boron substances to the Candidate List, which now contains 155 substances.

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

Wiadomości

Konsultacje społeczne

REACH

Propozycje testowania

Data rozpoczęcia 17/06/2014 Ostateczny termin: 01/08/2014
18 testing proposals
Data rozpoczęcia 15/07/2014 Ostateczny termin: 29/08/2014
65 testing proposals

Ograniczenia

Data rozpoczęcia 18/06/2014 Ostateczny termin: 18/08/2014
1 consultation on SEAC draft opinion
Data rozpoczęcia 03/06/2014 Ostateczny termin: 30/08/2014
1 call for evidence
Data rozpoczęcia 19/03/2014 Ostateczny termin: 19/09/2014
2 restriction proposals
Data rozpoczęcia 18/06/2014 Ostateczny termin: 18/12/2014
2 restriction proposals

Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Projekt zalecenia substancji do listy substancji objętych procedurą udzielania zezwoleń

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Wnioski o przyznanie zezwolenia

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

RSS (Opens New Window)


CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 24/06/2014 Ostateczny termin: 08/08/2014
1 CLH proposal
Data rozpoczęcia: 08/07/2014 Ostateczny termin: 22/08/2014
3 CLH proposals

BPR

Potencjalni kandydaci do zastąpienia

Data rozpoczęcia: 16/06/2014 Ostateczny termin: 15/08/2014
2 consultations
Data rozpoczęcia: 04/07/2014 Ostateczny termin: 02/09/2014
1 consultation

Nadchodzące wydarzenia