Naar content

Informatie over chemische stoffen

Informatie over chemische stoffen

Dit is een unieke informatiebron over de chemische stoffen die in Europa vervaardigd en geïmporteerd worden. Bestreken worden o.a. hun gevaarlijke eigenschappen, de indeling en etikettering alsook informatie over hoe de stoffen veilig te gebruiken. Deze informatie levert een waardevolle bijdrage aan de bevordering van een veilig gebruik van chemische stoffen en aan de vervanging van de gevaarlijkste chemicaliën door veiligere alternatieven.

Chemische stoffen zoeken

I have read and I accept the legal notice

REACH