20/01/2016 - Press release

Know more about the effects of the chemicals we use in Europe

There is now a new, easier way to find out about the chemicals we use on a daily basis. Information on 120 000 chemicals used in Europe today is available in three layers of complexity: the simple infocard, the more detailed brief profile and the full source data.

Nieuws

Openbare raadplegingen

REACH

Oproepen tot het indienen van opmerkingen en bewijsmateriaal

Aanvangsdatum: 16/12/2015 Uiterste termijn: 15/02/2016
Stoffen: 1

Aanbeveling voor opname op de lijst van stoffen waarvoor autorisatie verplicht is

Aanvangsdatum: 18/11/2015 Uiterste termijn: 18/02/2016
Stoffen: 11

Testvoorstellen

Aanvangsdatum: not set Uiterste termijn: 18/03/2016
Testvoorstellen: 6

CLP

Geharmoniseerde indeling en etikettering

Aanvangsdatum: 22/01/2016 Uiterste termijn: 07/03/2016
CHL-voorstellen: 1

BPR

Potentiële kandidaten voor vervanging

Aanvangsdatum: 17/12/2015 Uiterste termijn: 15/02/2016
Werkzame stoffen: 8

RSS Opent een nieuw venster


Aanstaande evenementen