Reģistrēties

Pierakstīšanās REACH-IT sistēmā ir uzskatāma par sākuma punktu jebkurai datu iesniegšanai ECHA. Lai gūtu vispārīgu priekšstatu par šo sistēmu, varat iepazīties ar nozares lietotāja rokasgrāmatas 1. daļu "Ievads par REACH-IT".

Katram uzņēmumam un personai ir tiešsaistē jāizveido savs konts REACH-IT sistēmā, sniedzot nepieviešamo identifikācijas informāciju (piemēram, juridiskās personas nosaukumu, kontaktinformāciju un norēķinu rekvizītus). Uzņēmuma identifikācijas informācija tiek iekļauta juridiskās personas objektā (LEO), kas satur arī katra uzņēmuma unikālu identifikatoru (UUID - universālais unikālais identifikators).

Ir tikai divas atzītas metodes, kā izveidot oficiālu juridiskās personas objektu (LEO):

  • oficiālajā IUCLID 5 tīmekļa vietnē (bet ne no Jūsu atsevišķā IUCLID 5 pieteikuma lapas);
  • izveidojot to tieši REACH-IT sistēmā.

Svarīgi ir ievērot konsekvenci attiecībā uz uzņēmuma UUID, strādājot ar IUCLID 5 un REACH-IT. Lai iegūtu papildu informāciju, varat iepazīties ar nozares lietotāja rokasgrāmatas 2. daļu "Pierakstīšanās un konta pārvaldība". Pēc pierakstīšanās nozares lietotāja rokasgrāmatas 3. daļa "Pieteikšanās un ziņojumu lodziņš" palīdzēs Jums iepazīties ar šo sistēmu.

Vienīgajiem pārstāvjiem ir jāpierakstās REACH-IT sistēmā atsevišķi par katru pārstāvēto ražotāju ārpus ES un jāiesniedz (vēlās provizoriskās) reģistrācijas pieteikumi, izmantojot atbilstīgos kontus. Nav iespējams izmantot to pašu LEO (ar viena uzņēmuma UUID) vairākiem kontiem, toties var izmantot viena uzņēmuma identifikācijas datus (nosaukumu, PVN numuru u. c.). Vienīgajiem pārstāvjiem ailē "uzņēmuma lielums" ir jānorāda tā ārpus ES reģistrētā ražotāja lielums, kuru viņi pārstāv.