PPORD

Kopsavilkums

Ja uz Jūsu vielu attiecas uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde (PPORD), Jūs ECHA varat iesniegt PPORD paziņojumu, lai saņemtu atbrīvojumu no pienākuma veikt reģistrāciju.

Vispirms Jums ir jāreģistrējas REACH-IT.

Sagatavojiet savu paziņojumu, izmantojot IUCLID 5 jaunāko versiju, un iesniedziet to, izmantojot REACH-IT.

Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana

 1. Izlasiet attiecīgās rokasgrāmatas:
  - Datu iesniegšanas rokasgrāmata Nr. 1 "Kā sagatavot un iesniegt PPORD paziņojumu";
  - Datu iesniegšanas rokasgrāmata Nr. 4 "Kā nokārtot darbības noteikumu verifikāciju ("Ieviešanas noteikumi");
  - Datu iesniegšanas rokasgrāmata Nr. 5 "Kā aizpildīt tehnisko dokumentāciju reģistrācijai un PPORD paziņojumiem".
 2. Izveidojiet savu PPORD paziņojuma dokumentāciju, izmantojot IUCLID 5.
 3. Izmantojiet IUCLID 5 tehniskā pilnīguma pārbaudes spraudni, lai atklātu jebkuru trūkstošo informāciju un veiktu noteiktu "darbības noteikumu" iepriekšēju pārbaudi.
 4. Izmantojiet IUCLID 5 aprēķinu spraudni, lai aprēķinātu nodevu, kas jāmaksā par Jūsu PPORD paziņojuma dokumentāciju.
 5. Iesniedziet savu PPORD paziņojuma dokumentāciju, izmantojot REACH-IT.

 

Instrukcijas par katru soli lasiet REACH-IT nozares lietotāja grāmatā Nr. 6. "Dokumentācijas iesniegšana"

ECHA piešķirs PPORD paziņojuma numuru, kad būs pārbaudīts informācijas pilnīgums un veikts attiecīgās PPORD nodevas maksājums.

Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana PPORD pagarinājuma pieprasīšanai

PPORD pagarinājuma pieprasījums IUCLID 5 tiks izveidots kā brīvprātīgs esošā paziņojuma atjauninājums un vēlāk tiks iesniegts, izmantojot REACH-IT.

IEVĒROJIET: lai Aģentūra varētu nodrošināt savlaicīgu pieprasījuma apstrādi pirms termiņa beigām, lūdzu, iesniedziet to vismaz sešus mēnešus pirms atbrīvojuma beigām un nodrošiniet nodevas maksājumu 30 dienu laikā.

Gatavojot dokumentāciju IUCLID 5, lūdzu, sekojiet šīm instrukcijām.

 1. Dokumentu, kas pamato pagarinājumu, pievienojiet IUCLID 5 1.9. sadaļai "Uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un izstrāde". Ir jāiesniedz veidne informācijas nodrošināšanai par pētniecības un izstrādes programmu un iemesli, kādēļ tiek pieprasīts pagarinājums (skat. turpmāk "Saistītie dokumenti").
 2. Izveidojiet savu dokumentāciju. IUCLID dokumentācijas izveides vedņa 6. solī, lūdzu, atzīmējiet rūtiņu "The submission is an update" ["Iesniegums ir atjauninājums"] un tad ievadiet pēdējo iesnieguma numuru, kas saistīts ar PPORD paziņojumu, kuram Jūs pieprasāt pagarinājumu (Lauks "Last submission number" ["Pēdējā iesnieguma numurs"]).
 3. Atzīmējiet rūtiņu "Spontaneous update" ["Brīvprātīgs atjauninājums"].
 4. Klikšķiniet uz zaļā krusta pogas, lai izveidotu jaunu atkārtojamu informācijas bloku.
  IEVĒROJIET: Šajā blokā kā atjauninājuma pamatojums obligāti ir jāizvēlas "prolongation of the exemption period for PPORD" ["PPORD atbrīvojuma perioda pagarināšana"]. Gadījumā, ja šī informācija nav pienācīgi atlasīta, atjauninājums netiks apstrādāts, ka pagarinājuma pieprasījums.
 5. Izmantojiet IUCLID 5 tehniskā pilnīguma pārbaudes spraudni, lai pārliecinātos, ka netrūkst nekādas informācijas.
 6. Izmantojiet IUCLID 5 aprēķinu spraudni, lai aprēķinātu maksu, kas jāmaksā par PPORD pagarinājuma pieprasījumu.

Ja Jums ir neskaidrības, lūdzu, aplūkojiet 64. attēlu "Datu iesniegšanas rokasgrāmata Nr. ` "Kā sagatavot un iesniegt PPORD paziņojumu".