Kā iesniegt un atjaunināt Jūsu klasifikācijas un marķējumu sarakstam paredzētus paziņojumus

Savu paziņojumu Jūs varat iesniegt tikai elektroniski, izmantojot REACH-IT portālu ECHA tīmekļa vietnē. Lai to izdarītu, Jums vispirms jāreģistrējas REACH-IT un jāizveido konts.

Iespējams, ka Jums jau ir konts, Jūs jau esat iesniedzis vienu vai vairākus paziņojumus un tagad vēlaties iesniegt atjauninājumu. Saskaņā ar CLP regulas 41. pantu paziņotājiem un reģistrētājiem jācenšas vienoties par vienu ierakstu attiecībā uz vienu un to pašu vielu, tāpēc ir normāli, ka paziņojumiem tiek veikti atjauninājumi.

Lai sagatavotu un iesniegtu jaunu paziņojumu vai paziņojuma atjauninājumu, Jums jāveic turpmāk norādītās darbības.

 1. Izveidojiet savu kontu REACH-IT
  Ja jums jau ir konts, paziņojuma iesniegšanai jaunu kontu izveidot nav nepieciešams. Ja esat aizmirsis savu REACH-IT lietotājvārdu un/vai paroli, Jūs varat izmantot REACH-IT reģistrācijas lapā pieejamo funkciju "Esat aizmirsis savu lietotājvārdu vai paroli?" ("Forgot your user ID or password?") vai arī sazināties ar ECHA palīdzības dienestu.
 2. Izveidojiet paziņošanas grupu (pēc izvēles)
  Paziņotāji var arī izveidot ražotāju un/vai importētāju grupu un paziņot par klasifikāciju un marķējumu, kuru ir vienojušies iekļaut klasifikācijas un marķējumu sarakstā. Šī darbība nav obligāta. Ražotāju un/vai importētāju grupu var izveidot vai nu tieši REACH-IT, vai arī izmantojot bezsaistes rīku grupas izveidošanai.
 3. Sagatavojiet savu paziņojumu vai paziņojuma atjauninājumu klasifikācijas un marķējumu sarakstam
  Jūs varat izmantot IUCLID 5, lielapjoma XML vai tiešsaistes paziņošanas rīku. Ja paziņojumu esat iesniedzis kopā ar reģistrācijas dokumentāciju, Jums jāiesniedz reģistrācijas atjauninājums (REACH 22. pants), lai atjauninātu paziņojumu. 

  Lai iegūtu papildu informāciju par pieejamajiem rīkiem un pārliecinātos, kurš no tiem Jums ir vispiemērotākais, lūdzu, noklikšķiniet uz turpmāk sniegtajām saitēm.

   

  IUCLID 5
  Jūs varat norādīt visu nepieciešamo informāciju IUCLID 5 un izveidot klasifikācijas un marķējumu paziņojuma dokumentāciju IUCLID sistēmā.
  • IUCLID 5 dod iespēju norādīt vairāk nekā vienu sastāvu tai pašai vielai (piemēram, ja ir atšķirīgi piemaisījumu veidi) un sasaistīt katru sastāvu ar konkrētu klasifikāciju un marķējumu. Katrs paziņotājs par katru vielu var sniegt tikai vienu paziņojumu, un šis rīks ir vienīgais, ar kuru var paziņot vairākus sastāvus vienai vielai.
  • Tie, kas IUCLID 5 izmantojuši jau iepriekš, to varētu atzīt par lietderīgu.
  • Tas var lieti noderēt arī tiem, kas plāno saskaņā ar REACH iesniegt reģistrāciju līdz 2018. gada reģistrācijas termiņam.

   

  Lielapjoma XML
  Jūs varat izveidot lielapjoma XML failu, kurā iekļauts vairāk nekā viens klasifikācijas un marķējumu paziņojums.

  Lielapjoma XML failu var izveidot vai nu ar Excel rīku, ko nodrošina ECHA, vai ar XML shēmu (šo iespēju labāk izmantot lietotājiem ar priekšzināšanām IT jomā).
  • Lielapjoma XML fails ļauj iesniegt paziņojamo informāciju par vairākām vielām vai lielu skaitu vielu, kas ir definētas vienā failā pēc to EK vai CAS numura.
  • Iesniegšanu lielapjoma XML faila formātā drīkst izmantot tikai tad, ja katru vielu identificē pēc tās CAS vai EK numura, kā arī ja to identificē tikai ar vienu sastāvu. Turklāt nedrīkst norādīt m koeficientu vai specifisko robežkoncentrāciju, ja vien vielai, par ko tiek iesniegts paziņojums, tas jau nav norādīts CLP regulas VI pielikumā.
  • Ieteicams ražotāju vai importētāju grupām, kurām ir vairākas vielas.

   

  Tiešsaistes rīks
  Jūs varat manuāli ievadīt vajadzīgo informāciju REACH-IT.
  • Ja Jums jāpaziņo tikai dažas vielas un Jūs pašlaik neizmantojat IUCLID 5, ērtāk būtu sniegt šo paziņojumu tiešsaistē ar REACH-IT starpniecību. 
  • Šo iespēju būtu lietderīgi izmantot tad, ja pārstāvat mazu vai vidēju uzņēmumu un tas skar nelielu skaitu vielu vai atsevišķas juridiskās personas.
  • Tiešsaistes rīks Jums ļauj piekrist jau paziņotajai vai cita uzņēmuma reģistrētajai klasifikācijai un marķējumam.
  Informāciju par to, kā atjaunināt savu klasifikācijas un marķējumu paziņojumu, varat gūt īsajās pamācībās, kur veicamās darbības aprakstītas soli pa solim.
  • Īsā pamācība — kā atjaunināt lielapjoma paziņojumu
  • Īsā pamācība — kā atjaunināt IUCLID paziņojumu
  • Īsā pamācība — kā atjaunināt tiešsaistes paziņojumu
  Piezīme: ja savu pienākumu, ko nosaka CLP regula, esat izpildījis ar grupas paziņojumu palīdzību, paziņojumus varēs atjaunināt tikai tas importētājs vai ražotājs, kas tos iesniedzis jūsu vārdā. Tāpēc, ja nepieciešams atjaunināt jau paziņoto klasifikāciju, Jums jāvēršas pie šī importētāja vai ražotāja.
 4. Iesniedziet savu klasifikācijas un marķējumu paziņojumu vai paziņojuma atjauninājumu
  • Kad esat sagatavojis savu klasifikācijas un marķējumu paziņojumu IUCLID faila vai lielapjoma XML faila veidā, Jūs to varat iesniegt ECHA, izmantojot REACH-IT.
  • Ja izmantojāt IUCLID 5, Jūs pirms iesniegšanas ECHA varat pārbaudīt savu klasifikācijas un marķējumu paziņojumu, izmantojot apstiprināšanas palīgu, kas pārbauda Jūsu klasifikācijas un marķējumu paziņojumu (darbības noteikumu pārbaude). IUCLID 5 spraudni var lejupielādēt no IUCLID 5 tīmekļa vietnes.
  • Ja izmantojāt REACH-IT piedāvāto tiešsaistes paziņošanas rīku, Jums jāseko norādēm, kas jūs novirzīs uz vajadzīgajām lapām, lai iesniegtu klasifikācijas un marķējumu paziņojumu. 

Pēc tam publiski pieejamais klasifikācijas un marķējumu saraksts tiek regulāri atjaunināts. Visi jaunie paziņojumi un esošo paziņojumu atjauninājumi tiks iekļauti nākamajā datu atsvaidzinājumā.

Svarīga informācija, atjauninot paziņojumu

Identificēšanas prasības

Lai sekmīgi iesniegtu atjauninājumu, klasifikācijas un marķējumu paziņojumā ir skaidri jānorāda, ka tas ir iepriekšēja sekmīga paziņojuma atjauninājums, un tajā jāiekļauj šāda obligāti sniedzamā informācija:

 • tā klasifikācijas un marķējumu paziņojuma atsauces numurs, kuru vēlaties atjaunināt (atsauces numuram ir šāds formāts 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX);
 • vielai piešķirtais EK numurs vai saraksta numurs;
 • iepriekšējais iesniegšanas numurs (attiecas tikai uz IUCLID iesniegtajiem paziņojumiem);
 • atjauninājuma iemesls (piemēram, izmaiņas klasifikācijā un marķējumā, lai atbilstu 41. panta prasībām).

Īpašas prasības dažādiem rīkiem

Klasifikācijas un marķējumu paziņojuma atjauninājumā nepieciešams:

 • IUCLID sistēmā precizēt piešķirto atsauces numuru (paziņojuma numuru) 1.3. sadaļā. Dokumentācijas virsraksta sadaļā jānorāda arī iepriekšējais iesniegšanas numurs, jāatzīmē atjaunināšanas lodziņš ("Update") un jānorāda atjauninājuma iemesls ("Update reason");
 • tiešsaistes rīkā izvēlēties iespēju "Atjaunināt pabeigtu pieteikumu" ("Update a completed submission") un ierakstīt iepriekš piešķirto atsauces numuru;
 • lielapjoma XML iesniegšanas rīkā precizēt attiecībā uz atjauninātajām vielām, ka paziņojums ir atjauninājums, un norādīt iepriekš piešķirto atsauces numuru.