17/09/2015 - Ziņa

Thinking about substitution in your business?

The new web pages guide industry on how to successfully substitute hazardous chemicals or techniques with safer alternatives. A new video promoting the benefits of substitution for European citizens is also available in 23 languages.

Substitution web pages | Video: Painting a Safer Europe

Meklēt ķīmiskās vielas

Esmu izlasījis šo juridisko paziņojumu un tam piekrītu

Jaunumi

Publiskā apspriešana

REACH

Licencēšanas pieteikumi

Sākuma datums: 12/08/2015 Termiņš: 07/10/2015
Konsultācijas: 9

Īpaši bīstamu vielu identificēšana

Sākuma datums: 31/08/2015 Termiņš: 15/10/2015
Vielas: 7

Ierobežojumi

Sākuma datums: 16/09/2015 Termiņš: 16/11/2015
Konsultācijas par SEAC atzinuma projektu: 2
Sākuma datums: 18/06/2015 Termiņš: 18/12/2015
Ierobežojumu priekšlikumi: 1

Testēšanas priekšlikumi

Sākuma datums: 31/08/2015 Termiņš: 15/10/2015
Testēšanas priekšlikumi: 8
Sākuma datums: 30/09/2015 Termiņš: 16/11/2015
Testēšanas priekšlikumi: 10

CLP

Saskaņota klasifikācija un marķēšana

Sākuma datums: 30/09/2015 Termiņš: 16/11/2015
CLH priekšlikumi: 3

RSS (Opens New Window)