Kontaktai

For questions about
 
CHESAR, ePIC, IUCLID 5, REACH-IT, R4BP 3 or Dossier Submissions to ECHA
BPR, CLP, ​REACH and PIC obligations and responsibilities
 
 
 
For REACH-IT accounts or ECHA accounts (ePIC or R4BP) click here

 

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Nina Cromnier

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

 

Correspondence with ECHA's Executive Director

Image
Geert Dancet*
Executive Director

executive-director (at) echa.europa.eu

 

 

*Person designated by ECHA according to Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council for requests for internal review of an administrative act or relating to an administrative omission.

For REACH, CLP and BPR obligations and responsibilities

 

For feedback or questions about ECHA

 

Agentūros adresas:

Annankatu 18

00120 Helsinkis

Suomija

Darbo valandos

Pašto adresas:

P.O.Box 400

00121 Helsinkis

Suomija

Operatorius:

+358-9-686180

 

Oficialius laiškus ECHA adresuokite:

Vykdomajam direktoriui Geert Dancet *

El. paštas

* Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 ECHA paskirtas asmuo prašymams peržiūrėti administracinį aktą vidaus tvarka arba prašymams, susijusiems su administraciniu neveikimu, tvarkyti.

Laiškai valdančiajai tarybai adresuokite:

Valdančiosios tarybos pirmininkui Thomas Jakl

El. paštas