20/01/2016 - Press release

Know more about the effects of the chemicals we use in Europe

There is now a new, easier way to find out about the chemicals we use on a daily basis. Information on 120 000 chemicals used in Europe today is available in three layers of complexity: the simple infocard, the more detailed brief profile and the full source data.

Naujienos

Viešosios konsultacijos

REACH

Kvietimai teikti pastabas ir įrodymus

Pradžios data: 16/12/2015 Terminas: 15/02/2016
Medžiagos: 1

Rekomendacija dėl cheminės medžiagos įrašymo į autorizacijos sąrašą

Pradžios data: 18/11/2015 Terminas: 18/02/2016
Medžiagos: 11

Apribojimai

Pradžios data: 09/12/2015 Terminas: 09/02/2016
Konsultacijos dėl SEAC nuomonės projekto: 1

Pasiūlymai atlikti bandymus

Pradžios data: not set Terminas: 18/03/2016
Pasiūlymai atlikti bandymus: 6

CLP

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

Pradžios data: 22/01/2016 Terminas: 07/03/2016
Pasiūlymai dėl CLH: 1

BPR

Galimai keistinos medžiagos

Pradžios data: 17/12/2015 Terminas: 15/02/2016
Veikliosios medžiagos: 8

RSS (Opens New Window)


Numatomi renginiai