Skip to Content

Rendeletek

A vegyi anyagokra vonatkozó új EU szabályozás minden olyan ipari szektorra vonatkozik, amelyben a szállítói lánc bármely részén vegyi anyagokat alkalmaznak. Így a vállalatok felelősséget vállalnak az általuk piacra dobott vegyi anyagok biztonságosságáért.

 

REACH

Image

A REACH-rendelet egy európai uniós rendelet, amelynek célja, hogy az uniós vegyipar versenyképességének javítása mellett fokozza az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagok által potenciálisan okozott kockázatokkal szemben. Az állatkísérletek számának csökkentése érdekében támogatja az anyagok veszélyértékelésének alternatív módszereit is.
 

CLP

Image

A CLP-rendelet biztosítja, hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a fogyasztók a vegyi anyagok osztályozásán és címkézésén keresztül egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagok jelentette veszélyekről.
 

 

Biocid termékekről szóló rendelet

Image

A biocid termékekről szóló rendelet (BPR, 2012/528/EU rendelet) a biocid termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozik, amely termékek az emberek, állatok, anyagok vagy árucikkek ártalmas szervezetek, pl. kártevők vagy baktériumok elleni védelme érdekében kerülnek felhasználásra. Hatásukat a bennük lévő hatóanyagok segítségével fejtik ki.
 

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rendelet

Image

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rendelet (PIC-rendelet, 649/2012/EU rendelet) szabályozza egyes veszélyes vegyi anyagok behozatalát és kivitelét, és kötelezettségeket állapít meg az e vegyi anyagokat EU-n kívüli országba kivinni szándékozó vállalatok számára. A rendelet a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt hajtja végre az Európai Unión belül.
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.

Find out more on how we use cookies.