Yhteydenotto

For questions about
 
CHESAR, ePIC, IUCLID 5, IUCLID 6, REACH-IT, R4BP 3 or Dossier Submissions to ECHA
BPR, CLP, ​REACH and PIC obligations and responsibilities
 
 
 
For REACH-IT accounts or ECHA accounts (ePIC or R4BP) click here

 

For feedback or questions about ECHA

 

For REACH, CLP and BPR obligations and responsibilities

 

Käyntiosoite:

Annankatu 18

00120 Helsinki

Suomi

Viraston aukioloajat

Postiosoite:

PL 400

00121 Helsinki

Suomi

Vaihde:

+358-9-686180

 

ECHAlle osoitettavat viralliset kirjeet:

Pääjohtaja Geert Dancet *

Sähköposti

* Henkilö, jonka ECHA on parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 mukaisesti nimittänyt käsittelemään hallintotoimen sisäistä uudelleentarkastelua tai hallinnollista laiminlyöntiä koskevia pyyntöjä.

ECHAn hallintoneuvostolle osoitettavat kirjeet:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Thomas Jakl

Sähköposti

Käyntiosoite:

Annankatu 18

00120 Helsinki

Suomi

Viraston aukioloajat

Postiosoite:

PL 400

00121 Helsinki

Suomi

Vaihde:

+358-9-686180

 

ECHAlle osoitettavat viralliset kirjeet:

Pääjohtaja Geert Dancet *

Sähköposti

* Henkilö, jonka ECHA on parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 mukaisesti nimittänyt käsittelemään hallintotoimen sisäistä uudelleentarkastelua tai hallinnollista laiminlyöntiä koskevia pyyntöjä.

ECHAn hallintoneuvostolle osoitettavat kirjeet:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Thomas Jakl

Sähköposti