Erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistaminen

Tietyt aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan tunnistaa erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi. REACH-asetuksella pyritään varmistamaan, että erityistä huolta aiheuttavien aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat hallinnassa ja että aineet mahdollisuuksien mukaan korvataan toisilla.

Jäsenvaltio, tai Euroopan komission pyynnöstä myös kemikaalivirasto, voi ehdottaa tietyn aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.

Julkinen kuuleminen

Kuka tahansa voi esittää huomautuksia tai lisätietoja, jotka liittyvät ehdotetun aineen käyttöön, altistumiseen, vaihtoehtoihin ja riskeihin. Todennäköisimmin tämä kiinnostaa yrityksiä, teollisuutta tai kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä, yksittäisiä kansalaisia ja viranomaisia.

Huomautuksia otetaan vastaan sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolelta.

Julkinen kuuleminen kestää 45 päivää.

Ehdotuksen esittäjä ‒ jäsenvaltio tai kemikaalivirasto ‒ vastaa mahdollisiin huomautuksiin ja toimittaa ne edelleen jäsenvaltioiden komitealle, joka päättää aineen tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.

Esitä omat huomautuksesi

Jos mahdollista, kirjoita huomautuksesi englannin kielellä.

The public consultation on four proposals to identify substances of very high concern (SVHC) has been launched and will end on 14 April 2016 (24:00 Helsinki time).

Dicyclohexyl phthalate (DCHP) is one of the substances proposed for identification as an SVHC. DCHP was previously withdrawn from the SVHC process in 2015. All interested parties are invited to submit their comments on DCHP again in this new SVHC process. The DCHP proposal is the same as that submitted previously, apart from the text highlighted in grey.

Consultations close at 24:00 Helsinki time

Tällä hetkellä mitään kuulemisia ei ole käynnissä.
Tällä hetkellä mitään kuulemisia ei ole käynnissä.
Näytetään 0 tulosta.