20/01/2016 - Press release

Know more about the effects of the chemicals we use in Europe

There is now a new, easier way to find out about the chemicals we use on a daily basis. Information on 120 000 chemicals used in Europe today is available in three layers of complexity: the simple infocard, the more detailed brief profile and the full source data.

Uutiset

Julkiset kuulemiset

REACH

Pyynnöt kommentoida ja esittää todisteita

Alkamispäivä: 16/12/2015 Määräpäivä: 15/02/2016
Aineet: 1

Suositus aineen sisällyttämisestä luvanvaraisten aineiden luetteloon

Alkamispäivä: 18/11/2015 Määräpäivä: 18/02/2016
Aineet: 11

Testausehdotukset

Alkamispäivä: not set Määräpäivä: 18/03/2016
Testausehdotukset: 6

CLP

Yhdenmukaistettu luokitus ja merkintä

Alkamispäivä: 22/01/2016 Määräpäivä: 07/03/2016
CLH-ehdotukset: 1

BPR

Mahdolliset ehdokkaat korvaaviksi aineiksi

Alkamispäivä: 17/12/2015 Määräpäivä: 15/02/2016
Tehoaineet: 8

RSS (Opens New Window)


Tulevat tapahtumat