24 March 2015 - Press release

ECHA focuses on substances that matter most

Together with the Member States and the European Commission, ECHA is focusing its efforts on the substances that matter most for human health and the environment. According to the first annual report on SVHC Roadmap implementation, hundreds of substances were reviewed in 2014.

Kemikaalide otsing

Olen õigusteabe läbi lugenud ja nõustun sellega

Uudised

Avalikud arutelud

REACH

Kommentaaride ja tõendite esitamise kutse

Alguskuupäev: 01/04/2015 Tähtpäev: 28/05/2015
Ained: 1
Alguskuupäev: 01/04/2015 Tähtpäev: 11/06/2015
Ained: 1

Piirangud

Alguskuupäev: 18/03/2015 Tähtpäev: 18/05/2015
Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuskavandi konsultatsioonid: 1
Alguskuupäev: 17/12/2014 Tähtpäev: 17/06/2015
Piiramisettepanekud: 1
Alguskuupäev: 18/03/2015 Tähtpäev: 18/09/2015
Piiramisettepanekud: 1

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev: 16/03/2015 Tähtpäev: 30/04/2015
Katsetamisettepanekud: 15
Alguskuupäev: 17/04/2015 Tähtpäev: 04/06/2015
Katsetamisettepanekud: 28

CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus

Alguskuupäev: 10/03/2015 Tähtpäev: 24/04/2015
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 1
Alguskuupäev: 27/03/2015 Tähtpäev: 11/05/2015
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 3
Alguskuupäev: 09/04/2015 Tähtpäev: 26/05/2015
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 1

RSS (Opens New Window)