01 September 2014 - Press release

ECHA's proposal to add new substances to the Authorisation List is now in public consultation

ECHA has launched a public consultation on its  draft recommendation of new substances to be included in the Authorisation List. Comments can be submitted by 30 November 2014. In parallel, ECHA facilitates a call by the European Commission on the possible socio-economic consequences of the inclusion of these substances in Annex XIV. 

Kemikaalide otsing

Olen õigusteabe läbi lugenud ja nõustun sellega

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

Uudised

Avalik arutelu

REACH

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev 14/08/2014 Tähtaeg: 28/09/2014
50 testing proposals
Alguskuupäev 18/09/2014 Tähtaeg: 03/11/2014
47 testing proposals

Piirangud

Alguskuupäev 16/09/2014 Tähtaeg: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Alguskuupäev 18/06/2014 Tähtaeg: 18/12/2014
2 restriction proposals
Alguskuupäev 17/09/2014 Tähtaeg: 17/03/2015
1 restriction proposal

Väga ohtlikuks aineks nimetamine

Alguskuupäev 01/09/2014 Tähtaeg: 16/10/2014
10 substances

Ainete autoriseerimisloetellu lisamise soovituste kavandid

Alguskuupäev 01/09/2014 Tähtaeg: 30/11/2014
22 substances

Autoriseerimistaotlused

Alguskuupäev 13/08/2014 Tähtaeg: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistamine

Alguskuupäev: 12/08/2014 Tähtaeg: 26/09/2014
1 CLH proposal
Alguskuupäev: 09/09/2014 Tähtaeg: 24/10/2014
2 CLH proposals

BPR

Asendamisele kuuluvad ained

Praegu arutelusid ei toimu

Tulevased üritused