13 August 2014 - News alert

New public consultations on alternatives to the uses of trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide

ECHA welcomes information on alternatives to trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide for the specific uses mentioned below. The consultation period closes on 8 October 2014 (23:59 Helsinki time).

Kemikaalide otsing

Olen õigusteabe läbi lugenud ja nõustun sellega

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

Uudised

Avalik arutelu

REACH

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev 14/08/2014 Tähtaeg: 28/09/2014
50 testing proposals

Piirangud

Alguskuupäev 03/06/2014 Tähtaeg: 30/08/2014
1 call for evidence
Alguskuupäev 19/03/2014 Tähtaeg: 19/09/2014
2 restriction proposals
Alguskuupäev 18/06/2014 Tähtaeg: 18/12/2014
2 restriction proposals

Väga ohtlikuks aineks nimetamine

Praegu arutelusid ei toimu

Ainete autoriseerimisloetellu lisamise soovituste kavandid

Praegu arutelusid ei toimu

Autoriseerimistaotlused

Alguskuupäev 13/08/2014 Tähtaeg: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistamine

Alguskuupäev: 30/07/2014 Tähtaeg: 15/09/2014
1 CLH proposal
Alguskuupäev: 12/08/2014 Tähtaeg: 26/09/2014
1 CLH proposal

BPR

Asendamisele kuuluvad ained

Alguskuupäev: 04/07/2014 Tähtaeg: 02/09/2014
1 consultation

Tulevased üritused