17 December 2014 - Press release

Six new substances of very high concern (SVHCs) added to the Candidate List and one entry updated

Today, ECHA has added six new SVHCs to the Candidate List, based on the agreement of the Member State Committee and updated an existing entry to address an additional reason for inclusion.

Kemikaalide otsing

Olen õigusteabe läbi lugenud ja nõustun sellega

Uudised

Avalik arutelu

REACH

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev 18/11/2014 Tähtaeg: 02/01/2015
7 testing proposals
Alguskuupäev 12/12/2014 Tähtaeg: 26/01/2015
16 testing proposals

Piirangud

Alguskuupäev 10/12/2014 Tähtaeg: 08/02/2015
2 consultations on SEAC draft opinion
Alguskuupäev 17/09/2014 Tähtaeg: 17/03/2015
1 restriction proposal
Alguskuupäev 17/12/2014 Tähtaeg: 17/06/2015
1 restriction proposal

Väga ohtlikuks aineks nimetamine

Praegu arutelusid ei toimu

Ainete autoriseerimisloetellu lisamise soovituste kavandid

Praegu arutelusid ei toimu

Autoriseerimistaotlused

Alguskuupäev 12/11/2014 Tähtaeg: 07/01/2015
17 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistamine

Alguskuupäev: 13/11/2014 Tähtaeg: 02/01/2015
1 CLH proposal
Alguskuupäev: 09/12/2014 Tähtaeg: 23/01/2015
2 CLH proposals

BPR

Asendamisele kuuluvad ained

Praegu arutelusid ei toimu

Tulevased üritused