17/09/2015 - Uudis

Thinking about substitution in your business?

The new web pages guide industry on how to successfully substitute hazardous chemicals or techniques with safer alternatives. A new video promoting the benefits of substitution for European citizens is also available in 23 languages.

Substitution web pages | Video: Painting a Safer Europe

Kemikaalide otsing

Olen õigusteabe läbi lugenud ja nõustun sellega

Uudised

Avalikud arutelud

REACH

Autoriseerimistaotlused

Alguskuupäev: 12/08/2015 Tähtpäev: 07/10/2015
Konsultatsioonid: 9

Väga ohtlike ainete tuvastamine

Alguskuupäev: 31/08/2015 Tähtpäev: 15/10/2015
Ained: 7

Piirangud

Alguskuupäev: 16/09/2015 Tähtpäev: 16/11/2015
Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuskavandi konsultatsioonid: 2
Alguskuupäev: 18/06/2015 Tähtpäev: 18/12/2015
Piiramisettepanekud: 1

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev: 31/08/2015 Tähtpäev: 15/10/2015
Katsetamisettepanekud: 8
Alguskuupäev: 30/09/2015 Tähtpäev: 16/11/2015
Katsetamisettepanekud: 10

CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus

Alguskuupäev: 30/09/2015 Tähtpäev: 16/11/2015
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 3

RSS (Opens New Window)