25/04/2016 - News alert

More information to be published from REACH registrations

At the end of June 2016, additional information from companies' registrations, such as endpoint summaries, exposure scenarios and new elements introduced by IUCLID 6, will be made publicly available on ECHA's website.

Uudised

Avalikud arutelud

REACH

Autoriseerimistaotlused

Alguskuupäev: 27/04/2016 Tähtpäev: 22/06/2016
Konsultatsioonid: 47

Kommentaaride ja tõendite esitamise kutse

Alguskuupäev: 18/04/2016 Tähtpäev: 21/06/2016
Ained: 1

Piirangud

Alguskuupäev: 16/03/2016 Tähtpäev: 16/05/2016
Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuskavandi konsultatsioonid: 1

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev: 29/03/2016 Tähtpäev: 13/05/2016
Katsetamisettepanekud: 1

CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus

Alguskuupäev: 01/04/2016 Tähtpäev: 16/05/2016
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 1
Alguskuupäev: 28/04/2016 Tähtpäev: 13/06/2016
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 1

RSS (Opens New Window)