Juhendid

 

Juhendid selgitavad kasutajatele REACH- ja CLP-määruse ning biotsiidiõigusaktide rakendamist, kirjeldades kohustuste täitmise head tava. Juhendite väljatöötamisel osales mitu sidusrühma: tööstus, liikmesriigid ja vabaühendused.

 

Juhised

Image
Dokumentide väljatöötamisel osales mitu sidusrühma: tööstus, liikmesriigid ja vabaühendused. Juhendite eesmärk on lihtsustada ECHA tegevusvaldkonna õigusaktide rakendamist, kirjeldades kohustuste täitmise head tava.

 

Juhendite teabelehed

Image
Euroopa Kemikaaliamet annab välja teabelehtede sarja, milles esitatakse kemikaaliameti avaldatud REACHi juhendite struktureeritud ülevaade. Esitatakse põhiaspektide kokkuvõte, bibliograafiline teave ja muud viited.

 

Praktilised juhendid

Image
Nendes dokumentides antakse praktilist teavet REACH- ja CLP-määruse nõuete ja nõuete täitmise parimate tavade kohta.

 

Vormid

Image
Ettevõtted ja asutused saavad siit alla laadida REACH- ja CLP-toimingutes kasutatavad vormid.

 

Lühiülevaated

Image
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostab REACHi juhendite lühiversioonide sarja selleks, et muuta vastavad ameti avaldatud juhendid tööstusele paremini kättesaadavaks.

 

Konsulteerimismenetlus

Image
Consult the different steps of updating and developing Guidance documents.

 

Kohustuste tuvastamine

Image
Navigaator on vahend, mis aitab keemiliste ainete tootjatel, importijatel, tootmisahela järgmise etapi kasutajatel ja edasimüüjatel ning toodete tootjatel või importijatel välja selgitada nende kohustused seoses REACHiga.