29/04/2016 - News item

IUCLID 6 is available

A new version of IUCLID, used for creating REACH and CLP dossiers, is now available for companies to use. Manuals and plug-ins are also updated.

Uudised

Avalikud arutelud

REACH

Autoriseerimistaotlused

Alguskuupäev: 27/04/2016 Tähtpäev: 22/06/2016
Konsultatsioonid: 47

Kommentaaride ja tõendite esitamise kutse

Alguskuupäev: 18/04/2016 Tähtpäev: 21/06/2016
Ained: 1

Piirangud

Alguskuupäev: 16/03/2016 Tähtpäev: 16/05/2016
Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuskavandi konsultatsioonid: 1

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev: 29/03/2016 Tähtpäev: 13/05/2016
Katsetamisettepanekud: 1
Alguskuupäev: 29/04/2016 Tähtpäev: 13/06/2016
Katsetamisettepanekud: 4

CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus

Alguskuupäev: 01/04/2016 Tähtpäev: 16/05/2016
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 1
Alguskuupäev: 28/04/2016 Tähtpäev: 13/06/2016
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 1

RSS (Opens New Window)