16 June 2014 - Press release

Candidate List updated with four new SVHCs

The European Chemicals Agency has added cadmium chloride, a phthalate and two boron substances to the Candidate List, which now contains 155 substances.

Due to maintenance work, ECHA website and R4BP3 will be unavailable on 30 July from 7:30 to 10:30 EEST.

ECHA apologises for any inconvenience caused.

Kemikaalide otsing

Olen õigusteabe läbi lugenud ja nõustun sellega

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

Uudised

Avalik arutelu

REACH

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev 17/06/2014 Tähtaeg: 01/08/2014
18 testing proposals
Alguskuupäev 15/07/2014 Tähtaeg: 29/08/2014
65 testing proposals

Piirangud

Alguskuupäev 18/06/2014 Tähtaeg: 18/08/2014
1 consultation on SEAC draft opinion
Alguskuupäev 03/06/2014 Tähtaeg: 30/08/2014
1 call for evidence
Alguskuupäev 19/03/2014 Tähtaeg: 19/09/2014
2 restriction proposals
Alguskuupäev 18/06/2014 Tähtaeg: 18/12/2014
2 restriction proposals

Väga ohtlikuks aineks nimetamine

Praegu arutelusid ei toimu

Ainete autoriseerimisloetellu lisamise soovituste kavandid

Praegu arutelusid ei toimu

Autoriseerimistaotlused

Praegu arutelusid ei toimu

RSS (Opens New Window)


CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistamine

Alguskuupäev: 24/06/2014 Tähtaeg: 08/08/2014
1 CLH proposal
Alguskuupäev: 08/07/2014 Tähtaeg: 22/08/2014
3 CLH proposals

BPR

Asendamisele kuuluvad ained

Alguskuupäev: 16/06/2014 Tähtaeg: 15/08/2014
2 consultations
Alguskuupäev: 04/07/2014 Tähtaeg: 02/09/2014
1 consultation