Kontaktandmed

For questions about
 
CHESAR, ePIC, IUCLID 5, IUCLID 6, REACH-IT, R4BP 3 or Dossier Submissions to ECHA
BPR, CLP, ​REACH and PIC obligations and responsibilities
 
 
 
For REACH-IT accounts or ECHA accounts (ePIC or R4BP) click here

 

For feedback or questions about ECHA

 

For REACH, CLP and BPR obligations and responsibilities

 

Külastusaadress:

Annankatu 18

00120 Helsinki

Soome

Ameti lahtiolekuajad

Postiaadress:

P.O.Box 400

00121 Helsinki

Soome

Telefonikeskjaam:

+358-9-686180

 

Ametlikud kirjad Euroopa Kemikaaliametile:

Geert Dancet, tegevdirektor *

Elektronpost

* Isik, kelle on Euroopa Kemikaaliamet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1367/2006 määranud tegelema haldusaktide või haldusliku tegevusetuse uuesti läbivaatamise taotlustega.

Kirjad haldusnõukogule:

Thomas Jakl, haldusnõukogu esimees

Elektronpost

Külastusaadress:

Annankatu 18

00120 Helsinki

Soome

Ameti lahtiolekuajad

Postiaadress:

P.O.Box 400

00121 Helsinki

Soome

Telefonikeskjaam:

+358-9-686180

 

Ametlikud kirjad Euroopa Kemikaaliametile:

Geert Dancet, tegevdirektor *

Elektronpost

* Isik, kelle on Euroopa Kemikaaliamet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1367/2006 määranud tegelema haldusaktide või haldusliku tegevusetuse uuesti läbivaatamise taotlustega.

Kirjad haldusnõukogule:

Thomas Jakl, haldusnõukogu esimees

Elektronpost