Εκσκαφέας στο περιεχόμενο

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

This is unique source of information on the chemicals manufactured and imported in Europe. It covers their hazardous properties, classification and labelling, and information on how to use them safely. This information is a valuable resource for advancing the safe use of chemicals and for the replacement of the most hazardous ones by safer alternatives.

Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Διάβασα και αποδέχομαι την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

REACH

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Παρόλο που ο Οργανισμός παρέχει μεγάλο μέρος του διαδικτυακού περιεχομένου στη γλώσσα σας, ένα μέρος αυτής της σελίδας είναι μόνο στα αγγλικά. Περαιτέρω πληροφορίες για την πολύγλωσση πρακτική του ECHA.
Να μην επανεμφανιστεί το συγκεκριμένο μήνυμα.