Εκσκαφέας στο περιεχόμενο

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Πρόκειται για μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα που παρασκευάζονται και εισάγονται στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει τις επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών ουσιών, την ταξινόμηση και επισήμανσή τους καθώς και πληροφορίες για τους ασφαλείς τρόπους χρήσης τους. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν πολύτιμη πηγή για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων και για την αντικατάσταση των πιο επικίνδυνων εξ αυτών με ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Από τις 20 Ιανουαρίου θα είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για 120 000 χημικά προϊόντα. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι οργανωμένες σε τρία επίπεδα: την κάρτα πληροφοριών, το σύντομο προφίλ και τα λεπτομερή δεδομένα πηγής.

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα, προάγοντας την ασφαλή τους χρήση και την κατάλληλη ποιότητα των δεδομένων.

Search for Chemicals

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies.

Παρόλο που ο Οργανισμός παρέχει μεγάλο μέρος του διαδικτυακού περιεχομένου στη γλώσσα σας, ένα μέρος αυτής της σελίδας είναι μόνο στα αγγλικά. Περαιτέρω πληροφορίες για την πολύγλωσση πρακτική του ECHA.
Να μην επανεμφανιστεί το συγκεκριμένο μήνυμα.