Εκσκαφέας στο περιεχόμενο

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Πρόκειται για μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα που παρασκευάζονται και εισάγονται στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει τις επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών ουσιών, την ταξινόμηση και επισήμανσή τους καθώς και πληροφορίες για τους ασφαλείς τρόπους χρήσης τους. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν πολύτιμη πηγή για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων και για την αντικατάσταση των πιο επικίνδυνων εξ αυτών με ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Διάβασα και αποδέχομαι την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

REACH