07/10/2015 - Είδηση

Watch the soil risk assessment workshop live

ECHA and EFSA are hosting a scientific workshop on soil risk assessment on 7 and 8 October 2015, focusing on the safe use of industrial chemicals, biocides and pesticides to prevent soil contamination. Follow the event live and send questions on Twitter using the hashtag #HelsinkiSoil.

Follow live | Event page

Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Διάβασα και αποδέχομαι την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

 

Οι 3 δημοφιλέστερες σελίδες

Ειδήσεις

Δημόσιες διαβουλεύσεις

REACH

Αιτήσεις αδειοδότησης

Ημερομηνία έναρξης: 12/08/2015 Προθεσμία: 07/10/2015
Διαβουλεύσεις: 9

Προσδιορισμός ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Ημερομηνία έναρξης: 31/08/2015 Προθεσμία: 15/10/2015
Ουσίες: 7

Περιορισμοί

Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2015 Προθεσμία: 16/11/2015
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 2
Ημερομηνία έναρξης: 18/06/2015 Προθεσμία: 18/12/2015
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1

Προτάσεις δοκιμής

Ημερομηνία έναρξης: 31/08/2015 Προθεσμία: 15/10/2015
Προτάσεις δοκιμής: 8
Ημερομηνία έναρξης: 30/09/2015 Προθεσμία: 16/11/2015
Προτάσεις δοκιμής: 10

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση

Ημερομηνία έναρξης: 30/09/2015 Προθεσμία: 16/11/2015
Προτάσεις CLH: 3

RSS (Ανοίγει το νέο παράθυρο)


Διαδικτυακά σεμινάρια