23/04/2015 - Είδηση

April Newsletter published – you can now comment its content

The April issue of the ECHA Newsletter is now online. In this issue, you can read interviews with experts and get reminders for some upcoming deadlines. There is also a completely new functionality available in the online version – you can now comment and rate the Newsletter content. To get started, all you need to do is create a user account on ECHA's website and sign-in. We look forward to getting your direct feedback on our articles.

Read the Newsletter | PDF version

Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Διάβασα και αποδέχομαι την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

 

Οι 3 δημοφιλέστερες σελίδες

Ειδήσεις

Δημόσιες διαβουλεύσεις

REACH

Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων

Ημερομηνία έναρξης: 01/04/2015 Προθεσμία: 28/05/2015
Ουσίες: 1
Ημερομηνία έναρξης: 01/04/2015 Προθεσμία: 11/06/2015
Ουσίες: 1
Ημερομηνία έναρξης: 24/04/2015 Προθεσμία: 24/06/2015
Ουσίες: 1
Ημερομηνία έναρξης: 13/05/2015 Προθεσμία: 15/07/2015
Ουσίες: 2

Περιορισμοί

Ημερομηνία έναρξης: 17/12/2014 Προθεσμία: 17/06/2015
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
Ημερομηνία έναρξης: 18/03/2015 Προθεσμία: 18/09/2015
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1

Προτάσεις δοκιμής

Ημερομηνία έναρξης: 17/04/2015 Προθεσμία: 04/06/2015
Προτάσεις δοκιμής: 28
Ημερομηνία έναρξης: 20/04/2015 Προθεσμία: 08/06/2015
Προτάσεις δοκιμής: 1
Ημερομηνία έναρξης: 24/04/2015 Προθεσμία: 12/06/2015
Προτάσεις δοκιμής: 1
Ημερομηνία έναρξης: 20/05/2015 Προθεσμία: 06/07/2015
Προτάσεις δοκιμής: 7

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση

Ημερομηνία έναρξης: 09/04/2015 Προθεσμία: 26/05/2015
Προτάσεις CLH: 1
Ημερομηνία έναρξης: 05/05/2015 Προθεσμία: 04/06/2015
Προτάσεις CLH: 1
Ημερομηνία έναρξης: 21/04/2015 Προθεσμία: 05/06/2015
Προτάσεις CLH: 1
Ημερομηνία έναρξης: 05/05/2015 Προθεσμία: 22/06/2015
Προτάσεις CLH: 2
Ημερομηνία έναρξης: 19/05/2015 Προθεσμία: 03/07/2015
Προτάσεις CLH: 1

RSS (Ανοίγει το νέο παράθυρο)


Προσεχείς εκδηλώσεις