31/08/2015 - Είδηση

Biocides Stakeholders' Day - follow the conference live

The conference brings together nearly 200 participants to Helsinki to hear the latest news and updates from ECHA, the European Commission and industry on the three-year anniversary of the entry into operation of the Biocidal Products Regulation.

Take a look at our programme and list of speakers for more information on what will be covered today. The conference presentations can be downloaded from our website and you can follow the event live via webstream.

You can also submit your questions to the Q&A panel remotely and stay tuned to all event related discussions on Twitter using the hashtag #BiocidesDay.

Watch live | Submit a question | Event page | Programme | Speaker overview

Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Διάβασα και αποδέχομαι την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

 

Οι 3 δημοφιλέστερες σελίδες

Ειδήσεις

Δημόσιες διαβουλεύσεις

REACH

Αιτήσεις αδειοδότησης

Ημερομηνία έναρξης: 12/08/2015 Προθεσμία: 07/10/2015
Διαβουλεύσεις: 9

Προσδιορισμός ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Ημερομηνία έναρξης: 31/08/2015 Προθεσμία: 15/10/2015
Ουσίες: 7

Περιορισμοί

Ημερομηνία έναρξης: 18/03/2015 Προθεσμία: 18/09/2015
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
Ημερομηνία έναρξης: 18/06/2015 Προθεσμία: 18/12/2015
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1

Προτάσεις δοκιμής

Ημερομηνία έναρξης: 31/07/2015 Προθεσμία: 14/09/2015
Προτάσεις δοκιμής: 3
Ημερομηνία έναρξης: 07/08/2015 Προθεσμία: 22/09/2015
Προτάσεις δοκιμής: 1
Ημερομηνία έναρξης: not set Προθεσμία: 15/10/2015
Προτάσεις δοκιμής: 1
Ημερομηνία έναρξης: 30/08/2015 Προθεσμία: 15/10/2015
Προτάσεις δοκιμής: 4
Ημερομηνία έναρξης: 31/08/2015 Προθεσμία: 15/10/2015
Προτάσεις δοκιμής: 3

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση

Ημερομηνία έναρξης: 28/07/2015 Προθεσμία: 11/09/2015
Προτάσεις CLH: 2

RSS (Ανοίγει το νέο παράθυρο)


Προσεχείς εκδηλώσεις