REACH-IT

REACH-IT er det centrale IT-system, som industrien, medlemsstaternes kompetente myndigheder og Det Europæiske Kemikalieagentur anvender til sikker indsendelse, behandling og forvaltning af data og dossierer. Disse tre parter har hver især adgang til bestemte REACH-IT-funktioner, som de kan bruge til at opfylde de krav, de er pålagt i henhold til REACH- og CLP-forordningerne. REACH-IT udgør desuden en sikker kommunikationskanal mellem de tre parter og gør det lettere for dem at koordinere behandlingen og vurderingen af data og dossierer.

 

Registrering

En oversigt over, hvordan du registrerer dig i REACH-IT, og hvordan du opretter et juridisk enhedsobjekt. (Se også brugermanual for industrien – del 2: Registrering og account management).

 

Registreringsprocessen

En oversigt over, hvordan processen for registrering af dit stof hos ECHA forløber. Det forklares, hvilke skridt du først skal tage for at registrere et stof enten ved en forespørgsel eller ved sen præregistrering. Der er ydermere en beskrivelse af processen for fælles indsendelser for stoffer, der fremstilles eller importeres af mere end én virksomhed. Derudover er der en kortfattet beskrivelse af, hvordan du udarbejder dit registreringsdossier i IUCLID og indsender dossieret via REACH-IT. Endvidere vil du kunne se, hvordan du anmoder om et registreringsnummer for et anmeldt stof (også kaldet et NON) ved hjælp af REACH-IT. Endelig kan du finde yderligere oplysninger, som er relevante for registreringsprocessen.


Præregistrering af dit stof

Yderligere oplysninger om sen præregistrering i forbindelse med REACH-forordningen og om de relevante brugermanualer for industrien.


Udarbejdelse og indsendelse af en forespørgsel

En introduktion til, hvornår du skal indsende en forespørgsel. Det beskrives kort, hvordan du udarbejder et forespørgselsdossier, enten via IUCLID eller REACH-IT, og hvordan du indsender dossieret til ECHA via REACH-IT.  (Se også vejledning i dataindsendelse Del 2 – Udarbejdelse og indsendelse af et forespørgselsdossier).


Registrering af dit stof

En kort beskrivelse af, hvordan du udarbejder og indsender registreringsdossieret til ECHA via REACH-IT. (Se også vejledningerne i dataindsendelse Del 4 – Sådan bestås kontrol af forretningsregler, Del 5 – Udarbejdelse af et teknisk dossier til registrering, og Del 18 – Sådan rapporteres stoffets identitet i IUCLID 5 med henblik på registrering, samt Brugermanual for industrien Del 6 – Indsendelse af dossier).


Udarbejdelse og indsendelse af en fælles indsendelse

En kort forklaring af, hvornår der behøves en fælles indsendelse, og beskrivelse af, hvordan man indsender fælles indsendelser.


Anmodning om et registreringsnummer for anmeldte stoffer

Her forklares det, hvordan du anmoder om et registreringsnummer for anmeldte stoffer (også kaldet NONS) ved hjælp af REACH-IT, og hvilke oplysninger, ECHA anmoder om for at kunne tildele dig et registreringsnummer. Du vil finde et link til kontaktlisten over den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder og udpegede nationale myndigheder. (Se også Industriens brugermanual Del 10 – Krav om registreringsnummer til et anmeldt stof).

 

Ansøgning om godkendelse

En kortfattet trin-for-trin vejledning i indsendelse af en fælles eller individuel ansøgning om godkendelse. Du bliver vejledt i at registrere dig i REACH-IT, oprette dit IUCLID-dossier og indsende det via REACH-IT. (Se også vejledning i dataindsendelse Del 22 – Sådan udarbejdes og indsendes en ansøgning om godkendelse).

 

Udarbejdelse og indsendelse af en PPORD-anmeldelse

En kort beskrivelse af, hvordan du udarbejder og indsender en PPORD-anmeldelse til ECHA, og hvordan du kan anmode om en forlængelse af en PPORD. (Se også vejledning i dataindsendelse Del 1 – Udarbejdelse og indsendelse af en PPORD-anmeldelse).

 

Anmeldelse af stoffer i artikler

En kortfattet vejledning i, hvordan du indsender anmeldelser til ECHA, hvis en fremstillet eller importeret artikel indeholder stoffer på kandidatlisten. I stedet for at bruge REACH-IT kan du anmelde stoffer via en webformular, og der er et direkte link hertil og en onlineguide. (Se også vejledning i dataindsendelse Del 20 – Sådan udarbejdes og indsendes en anmeldelse om stoffer i artikler med IUCLID).

 

Indsendelse af downstream-brugeranmeldelser af godkendte anvendelser

En kort vejledning i, hvordan man indsender downstream-brugeranmeldelser af godkendte anvendelser på godkendelseslisten, som er godkendt højere oppe i leverandørkæden. Linket til webformularen, som skal indsendes, findes på denne webside.

 

Indsendelse af en downstream-brugerrapport om ikke-understøttede anvendelser

En kort, trinvis vejledning i, hvordan man indsender en downstream-brugerrapport om anvendelser, der ikke understøttes af eksponeringsscenarierne fra leverandøren, via webformularen eller REACH-IT. Webformularen er tilgængelig på denne webside sammen med en onlineinstruktionsvideo.  (Se også Vejledning om dataindsendelse - Del 21: Sådan udarbejdes og indsendes en downstream-brugerrapport med IUCLID 5).

 

Indsendelse af en downstream-brugerrapport om klassificeringsforskelle

En kort, trinvis vejledning i, hvordan man indsender en downstream-brugerrapport, hvis en downstream-brugers klassificering af et stof er anderledes end leverandørernes, via REACH-IT. (Se også Vejledning i dataindsendelse - Del 21: Sådan udarbejdes og indsendes en downstream-brugerrapport med IUCLID 5).

 

Udarbejdelse og indsendelse af en anmeldelse til fortegnelsen over klassificering og mærkning

En kortfattet trin-for-trin vejledning i udarbejdelse af en klassificerings- og mærkningsanmeldelse ved hjælp af tre forskellige værktøjer (IUCLID, Bulk XML, REACH-IT), som der er direkte links til. (Se også vejledning i dataindsendelse Del 12 – Udarbejdelse og indsendelse af en klassificerings- og mærkningsanmeldelse ved anvendelse af IUCLID)

 

Anmodning om et alternativt kemisk navn i blandinger

En kort oversigt over, hvordan du udarbejder en anmodning om et alternativt kemisk navn i blandinger, og hvad der sker, når du har indgivet anmodningen. Der er et direkte link til webformularen til indsendelse af din anmodning. (Se også: Vejledning i dataindsendelse Del 14 – Udarbejdelse og indsendelse af en anmodning om anvendelse af et alternativt kemisk navn for et stof i en blanding vha. IUCLID 5.)

 

Udarbejdelse og indsendelse af et dossier om harmoniseret klassificering og mærkning

En kort, trinvis vejledning om udarbejdelse og indsendelse af et dossier om harmoniseret klassificering og mærkning (CLH) Der findes et direkte link til webformularen til brug ved indsendelse af CLH-dossieret samt links til CLH-rapportformatet og relevante vejledningsdokumenter.

Formålet med vejledningerne i dataindsendelse er at hjælpe industrien med at udarbejde og oprette IUCLID-dossierer og indsende anmeldelser, forespørgsler, registreringer, anmodninger og krav ved hjælp af REACH-IT. Vejledningerne forklarer trin for trin, hvordan de forskellige indsendelser foretages, og der gives samtidig en beskrivelse af de tilhørende processer, begreber og den lovgivningsmæssige sammenhæng.

REACH-IT-brugermanualerme for industrien giver industrien vejledning i at indsende oplysninger til ECHA ved hjælp af REACH-IT. Brugermanualerne for industrien hjælper desuden brugere i industrien med at oprette og forvalte deres konti og viser, hvordan de kan søge og hente oplysninger i REACH-IT.