Kontakt

For questions about
 
CHESAR, ePIC, IUCLID 5, REACH-IT, R4BP 3 or Dossier Submissions to ECHA
BPR, CLP, ​REACH and PIC obligations and responsibilities
 
 
 
For REACH-IT accounts or ECHA accounts (ePIC or R4BP) click here

 

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Nina Cromnier

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

 

Correspondence with ECHA's Executive Director

Image
Geert Dancet*
Executive Director

executive-director (at) echa.europa.eu

 

 

*Person designated by ECHA according to Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council for requests for internal review of an administrative act or relating to an administrative omission.

For REACH, CLP and BPR obligations and responsibilities

 

For feedback or questions about ECHA

 

Besøgsadresse:

Annankatu 18

00120 Helsinki

Finland

Åbningstider

Postadresse:

P.O.Box 400

00121 Helsinki

Finland

Omstillingsbord:

+358-9-686180

 

Officielle breve til ECHA:

Geert Dancet, administrerende direktør *

E-mail

* Person udpeget af ECHA i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 med henblik på anmodninger om intern prøvelse af forvaltningsakter eller vedrørende en administrativ udeladelse.

Korrespondance til bestyrelsen:

Thomas Jakl, formand for bestyrelsen

E-mail