Přejít k obsahu

Informace o chemických látkách

Informace o chemických látkách

Tato stránka je jedinečným zdrojem informací o chemických látkách vyráběných v Evropě a dovážených do Evropy. Popisuje jejich nebezpečné vlastnosti, klasifikaci a označení a obsahuje informace o tom, jak je bezpečně používat. Tyto informace jsou cenným zdrojem při prosazování bezpečného používání chemických látek a při nahrazování nejnebezpečnějších chemických látek bezpečnějšími alternativami.

Hledání chemických látek

Právní upozornení jsem si precetla a prijímám ho

REACH