Skip to Content

Информация за химикали

Информация за химикали

This is unique source of information on the chemicals manufactured and imported in Europe. It covers their hazardous properties, classification and labelling, and information on how to use them safely. This information is a valuable resource for advancing the safe use of chemicals and for the replacement of the most hazardous ones by safer alternatives.

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

REACH

Въпреки че ECHA предоставя много онлайн материали на Вашия език, част от страницата е налична само на английски език. Научете повече за многоезиковата практика на ECHA.
Не показвай това съобщение отново.