Skip to Content

Информация за химикали

Информация за химикали

Тук ще намерите уникален източник на информация относно химикалите, които се произвеждат и внасят в Европа. Разгледани са техните опасни свойства, класификация и етикетиране и информация за безопасната им употреба. Тази информация е ценен източник за насърчаване на безопасната употреба на химикали и замяната на най-опасните от тях с по-безопасни алтернативи.

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

REACH