13 October 2014 - Press release

REACH 2018 web pages unveiled

ECHA urges all companies to start preparing now for the REACH registration deadline of 31 May 2018. To support this, ECHA has published new web pages with improved access to relevant information. This registration deadline concerns substances manufactured or imported in low volumes, 1 to 100 tonnes per year.

REACH 2018 pages

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

 

Трите най-посещавани страници

Новини

Обществени допитвания

REACH

Предложения за изпитвания

Начална дата 18/09/2014 Краен срок: 03/11/2014
47 testing proposals
Начална дата 16/10/2014 Краен срок: 01/12/2014
33 testing proposals

Ограничения

Начална дата 16/09/2014 Краен срок: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Начална дата 15/10/2014 Краен срок: 29/11/2014
2 calls for evidence
Начална дата 18/06/2014 Краен срок: 18/12/2014
2 restriction proposals
Начална дата 17/09/2014 Краен срок: 17/03/2015
1 restriction proposal

Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

В момента няма текущи консултации

Проектопрепоръка за добавяне на вещества към списъка на веществата за разрешаване

Начална дата 01/09/2014 Краен срок: 30/11/2014
22 substances

Заявления за разрешаване

В момента няма текущи консултации

RSS (Opens New Window)


CLP

Хармонизирана класификация и етикетиране

Начална дата: 09/09/2014 Краен срок: 24/10/2014
2 CLH proposals
Начална дата: 26/09/2014 Краен срок: 10/11/2014
4 CLH proposals
Начална дата: 14/10/2014 Краен срок: 28/11/2014
1 CLH proposal

BPR

Потенциални кандидати за замяна

В момента няма текущи консултации

Предстоящи събития