01 September 2014 - Press release

ECHA's proposal to add new substances to the Authorisation List is now in public consultation

ECHA has launched a public consultation on its  draft recommendation of new substances to be included in the Authorisation List. Comments can be submitted by 30 November 2014. In parallel, ECHA facilitates a call by the European Commission on the possible socio-economic consequences of the inclusion of these substances in Annex XIV. 

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

 

Трите най-посещавани страници

Новини

Обществени допитвания

REACH

Предложения за изпитвания

Начална дата 14/08/2014 Краен срок: 28/09/2014
50 testing proposals

Ограничения

Начална дата 19/03/2014 Краен срок: 19/09/2014
2 restriction proposals
Начална дата not set Краен срок: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Начална дата 18/06/2014 Краен срок: 18/12/2014
2 restriction proposals

Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Начална дата 01/09/2014 Краен срок: 16/10/2014
10 substances

Проектопрепоръка за добавяне на вещества към списъка на веществата за разрешаване

Начална дата 01/09/2014 Краен срок: 30/11/2014
22 substances

Заявления за разрешаване

Начална дата 13/08/2014 Краен срок: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Хармонизирана класификация и етикетиране

Начална дата: 12/08/2014 Краен срок: 26/09/2014
1 CLH proposal
Начална дата: 09/09/2014 Краен срок: 24/10/2014
2 CLH proposals

BPR

Потенциални кандидати за замяна

В момента няма текущи консултации

Предстоящи събития