24 March 2015 - Press release

ECHA focuses on substances that matter most

Together with the Member States and the European Commission, ECHA is focusing its efforts on the substances that matter most for human health and the environment. According to the first annual report on SVHC Roadmap implementation, hundreds of substances were reviewed in 2014.

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

 

Трите най-посещавани страници

Новини

Обществени обсъждания

REACH

Покани за представяне на коментари и доказателства

Начална дата: 01/04/2015 Краен срок: 28/05/2015
Вещества: 1
Начална дата: 01/04/2015 Краен срок: 11/06/2015
Вещества: 1

Ограничения

Начална дата: 18/03/2015 Краен срок: 18/05/2015
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1
Начална дата: 17/12/2014 Краен срок: 17/06/2015
Предложения за ограничаване: 1
Начална дата: 18/03/2015 Краен срок: 18/09/2015
Предложения за ограничаване: 1

Предложения за изпитвания

Начална дата: 16/03/2015 Краен срок: 30/04/2015
Предложения за изпитвания: 15
Начална дата: 17/04/2015 Краен срок: 04/06/2015
Предложения за изпитвания: 28

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране

Начална дата: 10/03/2015 Краен срок: 24/04/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
Начална дата: 27/03/2015 Краен срок: 11/05/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 3
Начална дата: 09/04/2015 Краен срок: 26/05/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1

RSS (Opens New Window)