29/04/2016 - News item

IUCLID 6 is available

A new version of IUCLID, used for creating REACH and CLP dossiers, is now available for companies to use. Manuals and plug-ins are also updated.

Новини

Обществени обсъждания

REACH

Заявления за разрешаване

Начална дата: 27/04/2016 Краен срок: 22/06/2016
Консултации: 47

Покани за представяне на коментари и доказателства

Начална дата: 18/04/2016 Краен срок: 21/06/2016
Вещества: 1

Ограничения

Начална дата: 16/03/2016 Краен срок: 16/05/2016
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1

Предложения за изпитвания

Начална дата: 29/03/2016 Краен срок: 13/05/2016
Предложения за изпитвания: 1
Начална дата: 29/04/2016 Краен срок: 13/06/2016
Предложения за изпитвания: 4

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране

Начална дата: 01/04/2016 Краен срок: 16/05/2016
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
Начална дата: 28/04/2016 Краен срок: 13/06/2016
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1

RSS (Opens New Window)


Предстоящи събития