13 August 2014 - News alert

New public consultations on alternatives to the uses of trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide

ECHA welcomes information on alternatives to trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide for the specific uses mentioned below. The consultation period closes on 8 October 2014 (23:59 Helsinki time).

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

 

Трите най-посещавани страници

Новини

Обществени допитвания

REACH

Предложения за изпитвания

Начална дата 15/07/2014 Краен срок: 29/08/2014
65 testing proposals
Начална дата 14/08/2014 Краен срок: 28/09/2014
50 testing proposals

Ограничения

Начална дата 03/06/2014 Краен срок: 30/08/2014
1 call for evidence
Начална дата 19/03/2014 Краен срок: 19/09/2014
2 restriction proposals
Начална дата 18/06/2014 Краен срок: 18/12/2014
2 restriction proposals

Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

В момента няма текущи консултации

Проектопрепоръка за добавяне на вещества към списъка на веществата за разрешаване

В момента няма текущи консултации

Заявления за разрешаване

Начална дата 13/08/2014 Краен срок: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Хармонизирана класификация и етикетиране

Начална дата: 30/07/2014 Краен срок: 15/09/2014
1 CLH proposal
Начална дата: 12/08/2014 Краен срок: 26/09/2014
1 CLH proposal

BPR

Потенциални кандидати за замяна

Начална дата: 04/07/2014 Краен срок: 02/09/2014
1 consultation

Предстоящи събития