17/11/2015 - Press release

REACH 2018: Find your co-registrants

Companies manufacturing or importing the same substance will need to work together to prepare their registration. This is an obligation under the REACH Regulation. Therefore, companies preparing for the 2018 registration deadline need to find their co-registrants and establish substance sameness early enough.

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

 

Трите най-посещавани страници

Новини

Обществени обсъждания

REACH

Заявления за разрешаване

Начална дата: 11/11/2015 Краен срок: 07/01/2016
Консултации: 3

Покани за представяне на коментари и доказателства

Начална дата: 08/10/2015 Краен срок: 01/12/2015
Вещества: 1

Препоръка за включване в списъка за разрешаване

Начална дата: 18/11/2015 Краен срок: 18/02/2016
Вещества: 11

Ограничения

Начална дата: 18/06/2015 Краен срок: 18/12/2015
Предложения за ограничаване: 1

Предложения за изпитвания

Начална дата: 01/11/2015 Краен срок: 16/12/2015
Предложения за изпитвания: 4

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране

Начална дата: 20/10/2015 Краен срок: 04/12/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
Начална дата: 27/10/2015 Краен срок: 11/12/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
Начална дата: 24/11/2015 Краен срок: 08/01/2016
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1

RSS (Opens New Window)


Предстоящи събития