07/10/2015 - Новина

Watch the soil risk assessment workshop live

ECHA and EFSA are hosting a scientific workshop on soil risk assessment on 7 and 8 October 2015, focusing on the safe use of industrial chemicals, biocides and pesticides to prevent soil contamination. Follow the event live and send questions on Twitter using the hashtag #HelsinkiSoil.

Follow live | Event page

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

 

Трите най-посещавани страници

Новини

Обществени обсъждания

REACH

Заявления за разрешаване

Начална дата: 12/08/2015 Краен срок: 07/10/2015
Консултации: 9

Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Начална дата: 31/08/2015 Краен срок: 15/10/2015
Вещества: 7

Ограничения

Начална дата: 16/09/2015 Краен срок: 16/11/2015
Консултации относно проектостановище на КСИА: 2
Начална дата: 18/06/2015 Краен срок: 18/12/2015
Предложения за ограничаване: 1

Предложения за изпитвания

Начална дата: 31/08/2015 Краен срок: 15/10/2015
Предложения за изпитвания: 8
Начална дата: 30/09/2015 Краен срок: 16/11/2015
Предложения за изпитвания: 10

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране

Начална дата: 30/09/2015 Краен срок: 16/11/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 3
Начална дата: 07/10/2015 Краен срок: 23/11/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2

RSS (Opens New Window)