22/07/2015 - Съобщение за пресата

First applications for Union authorisation submitted to ECHA

The first two applications for Union authorisation of biocidal products have recently been submitted to ECHA according to the procedure established by the Biocidal Products Regulation.

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

 

Трите най-посещавани страници

Новини

Обществени обсъждания

REACH

Ограничения

Начална дата: 17/06/2015 Краен срок: 17/08/2015
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1
Начална дата: 18/03/2015 Краен срок: 18/09/2015
Предложения за ограничаване: 1
Начална дата: 18/06/2015 Краен срок: 18/12/2015
Предложения за ограничаване: 1

Предложения за изпитвания

Начална дата: 25/06/2015 Краен срок: 10/08/2015
Предложения за изпитвания: 36
Начална дата: 31/07/2015 Краен срок: 14/09/2015
Предложения за изпитвания: 3

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране

Начална дата: 30/06/2015 Краен срок: 14/08/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
Начална дата: 10/07/2015 Краен срок: 24/08/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
Начална дата: 14/07/2015 Краен срок: 28/08/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
Начална дата: 28/07/2015 Краен срок: 11/09/2015
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2

RSS (Opens New Window)


Предстоящи събития