17 December 2014 - Press release

Six new substances of very high concern (SVHCs) added to the Candidate List and one entry updated

Today, ECHA has added six new SVHCs to the Candidate List, based on the agreement of the Member State Committee and updated an existing entry to address an additional reason for inclusion.

Търсене на химикали

Прочетох и приемам настоящата правна информация

 

Трите най-посещавани страници

Новини

Обществени допитвания

REACH

Предложения за изпитвания

Начална дата 18/11/2014 Краен срок: 02/01/2015
7 testing proposals
Начална дата 12/12/2014 Краен срок: 26/01/2015
16 testing proposals

Ограничения

Начална дата 10/12/2014 Краен срок: 08/02/2015
2 consultations on SEAC draft opinion
Начална дата 17/09/2014 Краен срок: 17/03/2015
1 restriction proposal
Начална дата 17/12/2014 Краен срок: 17/06/2015
1 restriction proposal

Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

В момента няма текущи консултации

Проектопрепоръка за добавяне на вещества към списъка на веществата за разрешаване

В момента няма текущи консултации

Заявления за разрешаване

Начална дата 12/11/2014 Краен срок: 07/01/2015
17 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Хармонизирана класификация и етикетиране

Начална дата: 13/11/2014 Краен срок: 02/01/2015
1 CLH proposal
Начална дата: 09/12/2014 Краен срок: 23/01/2015
2 CLH proposals

BPR

Потенциални кандидати за замяна

В момента няма текущи консултации

Предстоящи събития