10/02/2016 - News item

Public consultations launched for applications for authorisation

ECHA has launched a public consultation on 27 applications for authorisation covering 39 uses of chromium VI compounds, 1,2-dichloroethane (EDC) and diglyme.

Новини

Обществени обсъждания

REACH

Заявления за разрешаване

Начална дата: 10/02/2016 Краен срок: 06/04/2016
Консултации: 40

Покани за представяне на коментари и доказателства

Начална дата: 16/12/2015 Краен срок: 15/02/2016
Вещества: 1

Препоръка за включване в списъка за разрешаване

Начална дата: 18/11/2015 Краен срок: 18/02/2016
Вещества: 11

Предложения за изпитвания

Начална дата: 03/02/2016 Краен срок: 21/03/2016
Предложения за изпитвания: 6

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране

Начална дата: 22/01/2016 Краен срок: 07/03/2016
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1

BPR

Потенциални кандидати за замяна

Начална дата: 17/12/2015 Краен срок: 15/02/2016
Активни вещества: 8

RSS (Opens New Window)


Предстоящи събития